Wady i zalety konsolidacji zadłużenia

21 maj

Wady i zalety konsolidacji zadłużenia

Kredyt konsolidacyjny może pomóc w spłacaniu innych zobowiązań. Kredyt tego typu łączy posiadane długi, w różnych bankach. Pozwala też klientom zachować wypłacalność oraz uporządkować posiadane zadłużenie. Kredyty konsolidacyjne zaczęły w ostatnim czasie zyskiwać bardzo na popularności. Banki oferują atrakcyjne kredyty konsolidacyjne, coraz bardziej zadłużonemu społeczeństwu.

Aby zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, należy spełniać określone przez bank wymagania. Najpierw, jak to odbywa się w każdym przypadku starania się o kredytu, klient musi złożyć wniosek. Wniosek zawiera cel, na który przeznaczony będzie kredyt. Określa się termin spłaty kredytu oraz rodzaj zabezpieczenia. Prawie wszystkie kredyty konsolidacyjne wymagają zabezpieczenia. Najczęściej będzie to zabezpieczenie hipoteczne. Dodatkowo, do wniosku klient musi dostarczyć bankowi dokumenty zaświadczające wysokość wynagrodzenia. Bank analizując wniosek kredytowy, kontaktuje się z Biurem Informacji Kredytowej. Robi to w celu poznania historii kredytowej klienta.

Zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość łącznego spłacania istniejących zobowiązań. Jeśli klient posiada np.: kredyt gotówkowy, mieszkaniowy oraz konsumpcyjny – może spłacić wszystkie zobowiązania jedną ratą. Dotyczy to także kredytów zaciągniętych w różnych bankach. Po konsolidacji, ratę trzeba będzie uiszczać tylko i wyłącznie w jednym banku. Okres spłaty kredytów po konsolidacji jest wydłużany. Z kolei, oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego będzie niższe niż oprocentowanie kredytów spłacanych przed konsolidacją.

Najważniejszą formalnością przy staraniu się o kredyt konsolidacyjny, jaką musi spełnić klient, może okazać się znalezienie odpowiedniego zabezpieczenia. Istnieją dwa podstawowe rodzaje zabezpieczeń – rzeczowe oraz osobiste. Zaciągając kredyt konsolidacyjny, banki najczęściej wymagaj zabezpieczenia rzeczowego. Jest ono łatwiejsze do wyegzekwowania oraz pewniejsze. Zabezpieczeniem rzeczowym, w taki przypadku, będzie hipoteka.

Osobom posiadającym wiele zaciągniętych kredytów, może pomóc kredyt konsolidacyjny. Ten rodzaj zobowiązania, pozwoli na spłatę istniejących już kredytów. Co więcej, pomoże oddłużyć się klientowi i pozwoli na zachowanie wypłacalności.

Write a Reply or Comment