Skutki wcześniejszego wycofania środków pieniężnych z lokaty

04 lis

Skutki wcześniejszego wycofania środków pieniężnych z lokaty

Lokaty terminowe obecnie są wykorzystywane na szeroką skalę jako produkty oszczędnościowe, zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W pewnych sytuacjach klient jednak może zostać zmuszony do wcześniejszego wycofania depozytu z rachunku lokaty, warto wtedy wiedzieć, z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć.
Depozyty oferowane klientom banków pod wspólną nazwą lokaty bankowe, to przede wszystkim produkty terminowe. Oznacza to nic innego, jak konieczność zdeponowania określonego kapitału na rachunku lokaty na określony czas, do momentu osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. W tym właśnie momencie następuje naliczenie należnych odsetek i zwrócenie ich klientowi wraz z kapitałem początkowym. W ten sposób funkcjonuje zdecydowana większość lokat bankowych, przede wszystkim tradycyjne lokaty bankowe oraz lokaty strukturyzowane. Niektóre produkty bankowe oferują nieco inne rozwiązania techniczne dotyczące płynności finansowej, przedstawiając większą dyspozycyjność kapitału.

Standardowa oferta lokat bankowych

Standardowe oferty lokat bankowych to przede wszystkim lokaty terminowe. W ich przypadku trudno mówić o płynności finansowej, ponieważ wcześniejsze wycofanie kapitału z rachunku lokaty oznacza, iż nie zastaje osiągnięty termin kapitalizacji odsetek. Wraz z ich utratą wykorzystanie lokaty bankowej staje się nieopłacalne, bądź wręcz kosztowne szczególnie, jeśli dotyczyło to lokaty długoterminowej. Wraz z upływem czasu zmniejszeniu ulega wartość pieniądza, co oznacza, że wycofany z depozytu kapitał staje się po kilku miesiącach mniej warty niż w momencie zakładania lokaty.
Najlepsza lokata tego typu może jednak w regulaminie przewidywać możliwość wypłacenia odsetek, jakie należałyby się klientowi w momencie złożenia dyspozycji wycofania depozytu. Warto również dowiedzieć się, czy oferta dotyczy pełnej kwoty, czy jedynie części naliczonych do określonego momentu odsetek, np. 50 %.

Progresywne lokaty bankowe

Lokaty progresywne stworzone zostały z myślą o klientach poszukujących nieco swobodniejszej oferty. W tym przypadku możliwe jest nie tylko wcześniejsze wycofanie depozytu, ale również dokonywanie częściowych wypłat z rachunku, lub wpłat w trakcie trwania umowy bankowej. Jest to niewątpliwa zaleta, jednak opłacona została obniżeniem wartości posiadanej przez oprocentowanie lokat w stosunku do produktów wcześniej wymienionych. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten ogólny trend nie zawsze zostaje utrzymany, i w pewnych warunkach rynkowych lokaty progresywne mogą przynosić większe zyski.

Lokaty inwestycyjne

Pod względem możliwości swobodnego dysponowania kapitałem lokaty te stanowią najmniej przyjazną grupę lokat. Problematyczny jest z jednej strony długi okres zapadalności lokaty, z drugiej możliwość utraty części kapitału podstawowego. Wycofanie się z umowy pod koniec okresu zapadalności lokaty inwestycyjnej oznacza najczęściej brak naliczonych odsetek, czyli realną stratę po stronie klienta banku, na którego pieniądze niekorzystnie działała inflacja. Wycofanie się z umowy we wcześniejszym terminie oznacza, że część inwestycyjna kapitału ulokowana została w różnego typu inwestycjach, z których najczęściej nie można ich natychmiast odzyskać. Dodatkowo pobrane zostały opłaty związane z działaniem funduszu inwestycyjnego. Utrata kapitału staje się niezwykle realna, co stanowi główny powód do rozczarowania dla klientów banków.

Write a Reply or Comment