Rozeznanie rynku lokat to podstawa

19 sie

Rozeznanie rynku lokat to podstawa

Lokaty bankowe traktujemy jako rachunek, który przede wszystkim sam ma wypracowywać kolejne oszczędności. Kryteria dodatkowe, tj. kapitalizacja odsetek, kwota minimalna i maksymalna, czy czas trwania umożliwiają klientom praktycznie nieograniczony wybór.

Idąc za reklamami trudno jednak wskazać, że konkretne rachunki to najlepsze lokaty luty 2014 na rynku usług. I na ulotkach i drobnym maczkiem na ekranie telewizora pojawiają się zapisy regulaminu banku, które są dla klienta najmniej korzystne. Pierwsze wrażenie związane z atrakcyjnym procentem i zachwytem nad przeliczonym, wirtualnym zyskiem często spotkać się może z zaskoczeniem w samym banku przy dopytywaniu o szczegóły lokaty.

Z danych rynku wynika, że klienci nie preferują lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Niewiadoma co do przyszłego zysku, podatność na zmiany stóp procentowych i podobne kruczki w regulaminach sprawiają, że lokaty o zmiennym procencie są na polskim rynku w mniejszości. Czynniki te zależą od stóp procentowych ustalanych przez państwową Radę Polityki Pieniężnej czy choćby wskaźniki z rynku międzybankowego.

Jeśli porównanie lokat już za nami, i jesteśmy po rozmowie z bankami w sprawie przyszłego rachunku, to znaczy, że dysponujemy kompletną analizą. Ustalenie, która lokata odpowiada nam w największym stopniu, będzie po rozeznaniu poszczególnych parametrów sprawą łatwą. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy otworzyć odpowiedni rachunek, a zapamiętywanie wskaźników i znajomość terminów ekonomicznych nie jest naszą mocną stroną?

Dopytajmy naszych bliskich lub znajomych, którzy pracują w bankach, bądź posiadają już rachunki z pracującym zyskiem w sprawdzonych instytucjach. Nawet najlepsza lokata, co do której klient nie posiada pełnomocnika, może przynieść w przyszłości niepowetowane straty. Przypadek pełnomocnika jest nader oczywisty, jednak nigdy nie wiadomo, co może się przytrafić klientowi. W przypadku śmierci lub całkowitego ubezwłasnowolnienia, a bez odpowiedniego przepisania pieniędzy na drugą osobę, całość oszczędności przepadnie – pozostanie w rękach instytucji bankowej.

Write a Reply or Comment