Rodzaje lokat bankowych i kryteria ich podziału

04 lis

Rodzaje lokat bankowych i kryteria ich podziału

Lokaty bankowe, zwane również depozytami, to jeden z produktów finansowych umożliwiających oszczędzanie pieniędzy połączone z osiąganiem zysków. W ofercie współczesnych banków istnieje wiele rodzajów lokat, artykuł opisuje najpopularniejsze z nich.

Lokaty – kryteria podziału

Stosowane są trzy elementy umożliwiające klasyfikację lokat bankowych:

  • czas oszczędzania,
  • dodatkowe, nietradycyjne składniki lokat,
  • metoda kapitalizacji oraz obliczania odsetek.

Ze względu na czas utrzymywania wkładu wyróżnia się lokatę krótkoterminową oraz długoterminową. Pierwsza opcja to depozyty zakładane na czas krótszy niż rok, na przykład na kilka miesięcy, ale też na parę tygodni, a nawet na dobę. Lokata długoterminowa zazwyczaj obejmuje 2-3 lata.

Obok produktów klasycznych, znanych na rynku od długiego czasu, nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania. Są to wszelkiego rodzaju połączenia lokat z innymi produktami, takie jak tandem lokaty i rachunku oszczędnościowego, gdzie pieniądze mogą być dowolnie przemieszczane przez właściciela pomiędzy tymi opcjami. Inne częste połączenie to lokata wraz z polisą ubezpieczeniową.

Oprocentowanie lokat pod lupą

Największe różnice pomiędzy depozytami bankowymi, można zauważyć w zakresie oprocentowania. Jest to przede wszystkim sposób naliczania odsetek od zgromadzonego wkładu, przekładający się na wysokość zysku z lokaty. Ogólnie, wyróżnia się trzy rodzaje oprocentowania:

  • stałe,
  • zmienne,
  • progresywne.

Przy oprocentowaniu stałym klient dokładnie wie, jaki osiągnie zarobek, bo wysokość odsetek nie zmienia się przez cały czas trwania lokaty. Jest to najbezpieczniejszy, ale i najmniej dochodowy sposób zarabiania na lokatach. Natomiast oprocentowanie zmienne trudno przewidzieć, gdyż jest zależne od wysokości stóp procentowych w danym okresie czasu. Może być wyższe, ale także niższe od oprocentowania początkowego. Należy też wspomnieć o oprocentowaniu progresywnym, zwiększającym się w miarę trwania depozytu.

Ważnym pojęciem związanym z lokatami jest kapitalizacja odsetek. Najlepsze lokaty to takie produkty, w których kapitalizacja, czyli naliczanie zysków następuje jak najczęściej. Zazwyczaj kapitalizacji bank dokonuje raz w miesiącu lub raz na kwartał. Zarobione w ten sposób pieniądze klienta powiększają wartość wkładu na lokacie, albo są przelewane na rachunek oszczędnościowy. Pierwsza z tych opcji jest korzystniejsza, bo zwiększa zyski z lokaty.

Jeśli przejrzymy ranking lokat, banki zwykle nie podają w ofercie, jaki rodzaj depozytu proponują. Dlatego klient nie powinien poprzestawać na porównaniu wysokości oprocentowania, ale również przeanalizować typ lokaty oraz warunki wiążące się z wyborem danej oferty. Może bowiem okazać się, że w zależności od rodzaju lokaty, to samo oprocentowanie będzie oznaczało różny poziom zysków.

Write a Reply or Comment