Rodzaje kont bankowych występujące na rynku produktów bankowych

20 maj

Rodzaje kont bankowych występujące na rynku produktów bankowych

Konto bankowe jest podstawowym produktem bankowym oferowanym przez banki. Można wyróżnić kilka rodzajów rachunków bankowych. Każdy rachunek, w swojej charakterystyce jest podobny do siebie, jednak występują pewne różnice. Różnice te wynikają z dopasowania oferty kont bankowych do potrzeb klientów.

Konto osobiste jest oferowane przez niemal wszystkie banki funkcjonujące na rynku. Rachunek osobisty pełni rolę wirtualnego portfela. Zakładając konto możemy bezpiecznie przechowywać swoje oszczędności. Konto umożliwia stały dostęp do środków pieniężnych. Dostęp do oszczędności ułatwia także Internet, który wpłyną znacząco na rozwój produktów bankowych. Konto bankowe charakteryzuje się również wygodą, ponieważ pozwala na dokonywanie płatności kartą, bez używania gotówki. Karta płatnicza umożliwia oprócz tego, wybieranie gotówki z bankomatów oraz wpłacanie środków na konto poprzez wpłatomaty. Podstawową funkcją każdego konta bankowego, jest możliwość przelewania pieniędzy z rachunku na rachunek. Jednak konto osobiste, nie służy do oszczędzania i zarabiania na oszczędnościach, gdyż z reguły nie jest oprocentowane.

Rodzajem rachunku bankowego, który pozwala na oszczędzanie oraz zarabianie, jest konto oszczędnościowe. Jest to alternatywa dla kont osobistych, które nie posiadają oprocentowania. Poza tym, że konto oszczędnościowe pozwala zarabiać na odsetkach, posiada wszystkie cechy zwykłego rachunku bankowego. Umożliwia: przechowywanie pieniędzy, korzystanie z karty płatniczej, wpłacanie i wypłacanie środków pieniężnych oraz dokonywanie przelewów. Różnica polega na występowaniu oprocentowania i możliwości zarobku. Wadą konta oszczędnościowego jest koszt jego prowadzenia. Korzystając z rachunku z oprocentowaniem, musimy być świadomi, iż banki pobierają opłaty za każde dodatkowe transakcje dokonywane na koncie. Tylko jeden przelew w miesiącu jest darmowy. Od pozostały pobierana jest prowizja. Także posiadanie karty oraz np. niskie obroty na koncie – powodują to, że banki nakładają na klientów kolejne opłaty. Z tego powodu, zyski z rachunku oszczędnościowego mogą być niewielkie.

Oprócz kont przeznaczonych dla klientów indywidualnych, istnieją również konta dla przedsiębiorców. Takim rachunkiem jest konto firmowe. Jest ono wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca powinien otworzyć konto firmowe. Rachunek ten będzie potrzebny do wypłaty wynagrodzeń pracownikom oraz do rozliczeń z partnerami biznesowymi. Konto firmowe jest przydatne przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym oraz przy płaceniu składek emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rachunek firmowy jest podobny w swej charakterystyce do zwykłego konta bankowego. Aby założyć konto firmowe, potrzebne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów bankowi. Jest to m.in.: nr REGON przedsiębiorstwa, numery NIP pracowników, lista płac oraz zaświadczenie z KRS-u.

Write a Reply or Comment