16 Lut
Disappointment businesswoman holding and looking at  piggy bank .

Najlepsze lokaty bankowe – ranking lokat luty 2016

Najpopularniejszą formą bezpiecznego oszczędzania wolnych środków finansowych w dalszym ciągu pozostają inwestycje w tradycyjne depozyty bankowe takie jak lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe. W poprzednim roku polskie gospodarstwa domowe ulokowały w ten sposób ponad 1,3 bln co stanowiło około 66% wszystkich oszczędności Polaków. Chociaż aktualne stawki oprocentowania lokat bankowych nie powalają na kolana to w dalszym ciągu chętnie lokujemy swoje pieniądze na bezpiecznych produktach oszczędnościowych.

Tradycyjnie już jak każdego miesiąca również w lutym 2016 przygotowaliśmy Wam kompleksowy ranking lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Prezentujemy w nim najlepsze oferty dostępne aktualnie na polskim rynku bankowym. Staraliśmy się aby pomógł on wyborze tej najlepszej lokaty, odpowiednio dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Każdy z nas wybiera bowiem różne produkty oszczędnościowe dopasowane do aktualnej sytuacji finansowej czy obranego celu oszczędzania. Jednak bez względu na obrany cel mamy nadzieję, że poniższe zestawienie ułatwi Ci wybór najkorzystniejszej oferty depozyty bankowego.

Metodologia rankingu

Przygotowując poniższe porównanie najlepszych lokat terminowych poddaliśmy dokładnej analizie wszystkie dostępne aktualnie tradycyjne lokaty ze stałym oprocentowaniem nominalnym. Nie znajdziemy w nim więc lokat o zmiennej stopie procentowej oraz innych produktów “łączonych” takich jak np. polisolokaty czy lokaty strukturyzowane. Podczas naszej analizy przebadaliśmy propozycje 22 polskich banków. Oceniając atrakcyjność poszczególnych ofert zwracaliśmy uwagę na najważniejsze charakterystyki danej lokaty terminowej:

  • wartość oprocentowania nominalnego,
  • okres trwania lokaty,
  • rodzaj kapitalizacji odsetek,
  • możliwość założenia drogą elektroniczną,
  • konieczność zakładania konta osobistego,
  • dodatkowe warunki do spełnienia (pojawiające się głównie w lokatach promocyjnych).

Poniżej prezentujemy wyniki naszej analizy. O kolejności w zestawieniu decydowała głównie wysokość oprocentowania, ponieważ to ona w głównym stopniu wpływa na nasz potencjalny zysk z lokaty.

Ranking lokat bankowych – najlepsze lokaty luty 2016

Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie lokaty Okres umowy z bankiem Szczegóły oferty
Idea Bank Lokata Happy 4,00% 3 miesiące Szczegóły oferty
mBank Lokata z kontem 4,00% 3 miesiące Szczegóły oferty
Eurobank Lokata 3 razy lepsza 3,00% 3 miesiące Szczegóły oferty
Lion’s Bank Lokata Welcome 2,85% 3 miesiące Szczegóły oferty
Santander Consumer Bank Lokata direct+ internet 2,70% 24 miesiące Szczegóły oferty
Raiffeisen Polbank Lokata mobilna 2,60% 3 mies. Szczegóły oferty
Santander Consumer Bank Lokata direct+ internet 12M 2,60% 12 mies. Szczegóły oferty
BOŚ Bank EKOlokata z bonusem 2,50% 12 mies. Szczegóły oferty
Deutsche Bank db Lok@ta 2,50% 2 mies. Szczegóły oferty
Getin Bank Lokata Jak Marzenie 2,45% 6 mies. Szczegóły oferty
Biz Bank Lokata BIZ PRO 3 m. 2,40% 3 mies. Szczegóły oferty
Biz Bank Lokata BIZ PRO 3m 2,40% 12 mies. Szczegóły oferty
Plus Bank Lokata Standardowa 2,35% 3 mies. Szczegóły oferty
PKO BP Lokata w IKO 2,25% 1 mies. Szczegóły oferty
Credit Agricole Lokata dla wszystkich 2,20% 24 mies. Szczegóły oferty
Getin Bank Lokata Party 2,20% 3 mies. Szczegóły oferty
Eurobank Lokata terminowa 2,05% 24 mies. Szczegóły oferty
Millenium Bank Lokata Horyzont Zysku 2,00% 18 mies. Szczegóły oferty
Credit Agricole Lokata dla wszystkich 2,00% 12 mies. Szczegóły oferty
mBank 3-dniowa lokata 2,00% 3 dni Szczegóły oferty
BGŻ Optima Lokata Elastyczna 2,00% 6 mies. Szczegóły oferty
BGŻ Optima Lokata Standardowa 12M 2,00% 12 mies. Szczegóły oferty
Idea Bank Lokata Beztroska 2,00% 3 mies. Szczegóły oferty

Najlepszą lokatę w lutym 2016 oferuje nam Idea Bank ze swoją propozycją Lokaty Happy. Ten depozyt krótkoterminowy zakładany jest na okres 3 miesięcy. Wartość oprocentowania jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi 4,0% w skali roku. Lokatę założymy bez zbędnych formalności błyskawicznie online. Ograniczeniem w tej ofercie jest wartość deponowanych środków, która w przypadku lokaty Happy wynosi od 1 000 do 10 000 złotych.

Podobną ofertę przedstawia nam mBank, którą kieruje jedynie do nowych klientów banku. Na krótkoterminowym, 3-miesięcznym depozycie, również zarobimy 4% w skali roku. Sama procedura otwarcia lokaty jest prosta i intuicyjna, natomiast aby skorzystać z oferty musimy założyć darmowe konto osobiste. Na depozycie w mBank’u, podobnie jak na lokacie Happy, możemy zdeponować środki o maksymalnej wartości 10 000 zł.

Najnowszą propozycją na rynku jest Lokata 3 razy lepsza oferowana przez Eurobank. Bank gwarantuje nam oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku dla środków do wartości 30 000 zł. Depozyt zakładany jest na okres 3 miesięcy. Niespotykanym dotąd na rynku rozwiązaniem jest wypłacanie odsetek z góry! Ponadto bank oferuje możliwość powiększenia naszego zysku – jeżeli na konto osobiste powiązane z lokatą będą regularne wpływy przez okres tych 3 miesięcy (np. wynagrodzenie lub inne stałe dochody) to otrzymamy jeszcze wyższe oprocentowanie: 4% w skali roku.

Dla bardziej zamożnych klientów ciekawą ofertą lokaty krótkoterminowej jest Lokata Welcome w Lion’s Bank. Aby założyć ten depozyt musimy wpłacić minimum 100 000 zł. Lokata Welcome zakładana jest na okres 3 miesięcy ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2,85% w skali roku.

Aktualnie najlepsze lokaty o długim terminie zapadalności oferuje Santander Consumer Bank. Na dwuletnim depozycie możemy zarobić 2,7%, a na rocznym 2,6%. Obie oferty charakteryzują się gwarancją stałego oprocentowania przez cały okres umowy.

Atrakcyjną lokatę mobilną przygotował dla nas Raiffeisen Bank. Korzystając z aplikacji mobilnej banku możemy założyć krótkoterminową lokatę na okres 3 miesięcy. Na depozycie otrzymamy oprocentowanie na poziomie 2,6% w skali roku. Aby skorzystać z oferty musimy posiadać lub otworzyć nowe konto osobiste w Raiffeisen Bank i wpłacić na depozyt od 1 000 do 10 000 złotych.

Najlepsze konta oszczędnościowe w lutym 2016

Jeśli szukamy możliwości bezpiecznego inwestowania naszych oszczędności, obok oferty lokat bankowych, warto także pochylić się nad bieżącą propozycją rachunków oszczędnościowych. Chociaż zazwyczaj banki oferują na nich niższe oprocentowanie, to deponując środki na rachunku oszczędnościowym nie musimy zamrażać swoich pieniędzy na określony czas. To niewątpliwie główna zaleta rachunków oszczędnościowych odróżniające ten produkt od tradycyjnych lokat. Przyjrzyjmy się zatem najlepszym ofertom kont oszczędnościowych.

Bank Wysokość oprocentowania Podstawowe informacje Szczegóły
Alior Bank 2,25% – całkowity brak opłat związanych z rachunkiem Szczegóły oferty
Citi Handlowy 2,00% – swobodne wpłaty i wypłaty
– stały dostęp do środków w bankowości internetowej
– promocyjne oprocentowanie tylko do 20 tys. zł
Szczegóły oferty
Toyota Bank do 2,00% – promocyjne oprocentowanie od 50 tys. zł Szczegóły oferty
Getin Bank 1,90% – 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta- miesięczna kapitalizacja odsetek Szczegóły oferty
Raiffeisen Polbank do 1,80% – oprocentowanie oparte na zmiennej stopie referencyjnej NBP oraz stałym mnożniku Szczegóły oferty

Średnie oprocentowanie lokat bankowych: styczeń 2014 – luty 2016

srednie-oprocentowanie-luty-2016

Jak możemy zaobserwować z powyższego wykresu począwszy od października 2014 mamy do czynienia z regularnym spadkiem oprocentowania depozytów terminowych. Wynikają one przede wszystkim z cyklu obniżek stóp procentowych NBP realizowanych przez politykę Rady Polityki Pieniężnej. Niższe stopy procentowe wpływają bezpośrednio na średnie oprocentowanie lokat bankowych. Według informacji i przewidywań ekspertów w najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać żadnych zmian jeśli chodzi o politykę RPP dotyczącą wysokości stóp procentowych, dlatego nie należy również spodziewać się większych zmian jeśli chodzi o oprocentowanie depozytów terminowych.

Pełne rankingi ofert lokat bankowych – luty 2016

lokaty ranking - luty 2016

Poniżej prezentujemy Państwu pełne zestawienie ofert najlepszych ofert bankowych w lutym 2016 roku. Rankingi lokat zostały podzielone ze względu na okres zapadalności poszczególnych depozytów terminowych i wyróżniliśmy:

– lokaty krótkoterminowe – do 3 miesięcy

– lokaty średnioterminowe – od 4 do 6 miesięcy,

– lokaty terminowe – od 7 do 11 miesięcy

– lokaty długoterminowe – od 12 miesięcy.

Poniższe zestawienia zostały przygotowane na podstawie naszej analizy produktowej 22 banków działających na terenie naszego kraju. Informacje zostały czerpane z oficjalnych stron internetowych tych instytucji. W zestawieniach prezentowane są wyłącznie tradycyjne lokaty ze stałym oprocentowaniem, nie znajdziemy w nich produktów łączonych jak np. lokaty strukturyzowane. Poniżej nasze pełne zestawienie.

Ranking lokat krótkoterminowych luty 2016 – do 3 miesięcy

Nazwa banku Nazwa produktu Okres umowy Wartość oprocentowania
Idea Bank Lokata Happy 3 miesiące 4,00%
mBank Lokata z kontem 3 miesiące 4,00%
Eurobank Lokata 3 razy lepsza 3 miesiące 3,00%
Lion’s Bank Lokata Welcome 3 miesiące 2,85%
Raiffeisen Polbank Lokata Dobrze Procentująca 3 miesiące 2,60%
Idea Bank Lokata Power 3 miesiące 2,30%
mBank Lokata na nowe środki 3 miesiące 2,20%
Getin Bank e-lokata Tradycyjna 3 miesiące 2,20%
Idea Bank Lokata stabilna 3 miesiące 2,15%
PKO BP Lokata w iKO 3 miesiące 1,50%
Eurobank Lokata terminowa 3 miesiące 1,45%

Ranking lokat średnioterminowych luty 2016 – od 4 do 6 miesięcy

Nazwa banku Nazwa produktu Okres umowy Wartość oprocentowania
BOŚ Bank EKOlokata Super procentująca 6 miesięcy 2,80%
BGŻ Optima Lokata Deklasująca 4 miesiące 2,70%
BZ WBK Lokata Swobodnie zarabiająca 4 mieiące 2,60%
Alior Bank Lokata na 120 dni 6 miesięcy 2,55%
BZ WBK Lokata mobilna 4 miesiące 2,50%
Idea Bank Lokata Power 6 miesięcy 2,40%
mBank Lokata na nowe środki 6 miesięcy 2,30%
Idea Bank Lokata Fair Play 6 miesięcy 2,25%
Idea Bank Lokata Stabilna 6 miesięcy 2,20%
Getin Bank Lokata tradycyjna 6 miesięcy 2,10%
Raiffeisen Polbank E-lokata 6 miesięcy 1,90%

Ranking lokat terminowych luty 2016 – od 7 do 11 miesięcy

Nazwa banku Nazwa produktu Okres umowy Wartość oprocentowania
BOŚ Bank EKOlokata Wysoko Procentująca 9 miesięcy 2,65%
Alior Bank Lokata 210 dni 7 miesięcy 2,55%
Idea Bank Lokata Stabilna 9 miesięcy 2,30%
mBank Lokata na nowe środki 9 miesięcy 2,20%
Idea Bank Lokata nr 1 8 miesięcy 2,00%
Eurobank Lokata terminowa 9 miesięcy 1,60%
Santander Bank Lokata Direct+ Internet 9 miesięcy 1,60%
Santander Bank Lokata Zysk+ 9 miesięcy 1,45%
Millennium Bank Lokata Millennium 9 miesięcy 1,00%

Ranking lokat długoterminowych luty 2016 – od 12 miesięcy

Nazwa banku Nazwa produktu Okres umowy Wartość oprocentowania
Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Internet 24 miesiące 2,70%
Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Internet 12M 12 miesiący 2,60%
BOŚ Bank EKOlokata z Bonusem 12 miesięcy 2,50%
Idea Bank Lokata nr 1 12 miesięcy 2,10%
PKO BP Lokata z iKO 12 miesięcy 2,00%
BGŻ Optima Lokata Standardowa 12 miesięcy 2,00%
Millennium Bank Lokata Horyzont Zysku 15 miesięcy 2,00%
Eurobank Lokata terminowa 12 miesięcy 1,75%
BGŻ BNP Paribas Lokata na 18 miesięcy 18 miesięcy 1,70%
mBank Lokata terminowa 24 miesiące 1,40%
ING Bank Śląski Lokata terminowa 12 miesięcy 1,25%
Millennium Bank Lokata SuperProcent 12 miesięcy 1,25%

Napisz komentarz