Najlepsze lokaty bankowe – ranking lokat luty 2016

16 lut

Najlepsze lokaty bankowe – ranking lokat luty 2016

Najpopularniejszą formą bezpiecznego oszczędzania wolnych środków finansowych w dalszym ciągu pozostają inwestycje w tradycyjne depozyty bankowe takie jak lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe. W poprzednim roku polskie gospodarstwa domowe ulokowały w ten sposób ponad 1,3 bln co stanowiło około 66% wszystkich oszczędności Polaków. Chociaż aktualne stawki oprocentowania lokat bankowych nie powalają na kolana to w dalszym ciągu chętnie lokujemy swoje pieniądze na bezpiecznych produktach oszczędnościowych.

Tradycyjnie już jak każdego miesiąca również w lutym 2016 przygotowaliśmy Wam kompleksowy ranking lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Prezentujemy w nim najlepsze oferty dostępne aktualnie na polskim rynku bankowym. Staraliśmy się aby pomógł on wyborze tej najlepszej lokaty, odpowiednio dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Każdy z nas wybiera bowiem różne produkty oszczędnościowe dopasowane do aktualnej sytuacji finansowej czy obranego celu oszczędzania. Jednak bez względu na obrany cel mamy nadzieję, że poniższe zestawienie ułatwi Ci wybór najkorzystniejszej oferty depozyty bankowego.

Metodologia rankingu

Przygotowując poniższe porównanie najlepszych lokat terminowych poddaliśmy dokładnej analizie wszystkie dostępne aktualnie tradycyjne lokaty ze stałym oprocentowaniem nominalnym. Nie znajdziemy w nim więc lokat o zmiennej stopie procentowej oraz innych produktów „łączonych” takich jak np. polisolokaty czy lokaty strukturyzowane. Podczas naszej analizy przebadaliśmy propozycje 22 polskich banków. Oceniając atrakcyjność poszczególnych ofert zwracaliśmy uwagę na najważniejsze charakterystyki danej lokaty terminowej:

  • wartość oprocentowania nominalnego,
  • okres trwania lokaty,
  • rodzaj kapitalizacji odsetek,
  • możliwość założenia drogą elektroniczną,
  • konieczność zakładania konta osobistego,
  • dodatkowe warunki do spełnienia (pojawiające się głównie w lokatach promocyjnych).

Poniżej prezentujemy wyniki naszej analizy. O kolejności w zestawieniu decydowała głównie wysokość oprocentowania, ponieważ to ona w głównym stopniu wpływa na nasz potencjalny zysk z lokaty.

Ranking lokat bankowych – najlepsze lokaty luty 2016

BankNazwa lokatyOprocentowanie lokatyOkres umowy z bankiemSzczegóły oferty
Idea BankLokata Happy4,00%3 miesiąceSzczegóły oferty
mBankLokata z kontem4,00%3 miesiąceSzczegóły oferty
EurobankLokata 3 razy lepsza3,00%3 miesiąceSzczegóły oferty
Lion’s BankLokata Welcome2,85%3 miesiąceSzczegóły oferty
Santander Consumer BankLokata direct+ internet2,70%24 miesiąceSzczegóły oferty
Raiffeisen PolbankLokata mobilna2,60%3 mies.Szczegóły oferty
Santander Consumer BankLokata direct+ internet 12M2,60%12 mies.Szczegóły oferty
BOŚ BankEKOlokata z bonusem2,50%12 mies.Szczegóły oferty
Deutsche Bankdb Lok@ta2,50%2 mies.Szczegóły oferty
Getin BankLokata Jak Marzenie2,45%6 mies.Szczegóły oferty
Biz BankLokata BIZ PRO 3 m.2,40%3 mies.Szczegóły oferty
Biz BankLokata BIZ PRO 3m2,40%12 mies.Szczegóły oferty
Plus BankLokata Standardowa2,35%3 mies.Szczegóły oferty
PKO BPLokata w IKO2,25%1 mies.Szczegóły oferty
Credit AgricoleLokata dla wszystkich2,20%24 mies.Szczegóły oferty
Getin BankLokata Party2,20%3 mies.Szczegóły oferty
EurobankLokata terminowa2,05%24 mies.Szczegóły oferty
Millenium BankLokata Horyzont Zysku2,00%18 mies.Szczegóły oferty
Credit AgricoleLokata dla wszystkich2,00%12 mies.Szczegóły oferty
mBank3-dniowa lokata2,00%3 dniSzczegóły oferty
BGŻ OptimaLokata Elastyczna2,00%6 mies.Szczegóły oferty
BGŻ OptimaLokata Standardowa 12M2,00%12 mies.Szczegóły oferty
Idea BankLokata Beztroska2,00%3 mies.Szczegóły oferty

Najlepszą lokatę w lutym 2016 oferuje nam Idea Bank ze swoją propozycją Lokaty Happy. Ten depozyt krótkoterminowy zakładany jest na okres 3 miesięcy. Wartość oprocentowania jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i wynosi 4,0% w skali roku. Lokatę założymy bez zbędnych formalności błyskawicznie online. Ograniczeniem w tej ofercie jest wartość deponowanych środków, która w przypadku lokaty Happy wynosi od 1 000 do 10 000 złotych.

Podobną ofertę przedstawia nam mBank, którą kieruje jedynie do nowych klientów banku. Na krótkoterminowym, 3-miesięcznym depozycie, również zarobimy 4% w skali roku. Sama procedura otwarcia lokaty jest prosta i intuicyjna, natomiast aby skorzystać z oferty musimy założyć darmowe konto osobiste. Na depozycie w mBank’u, podobnie jak na lokacie Happy, możemy zdeponować środki o maksymalnej wartości 10 000 zł.

Najnowszą propozycją na rynku jest Lokata 3 razy lepsza oferowana przez Eurobank. Bank gwarantuje nam oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku dla środków do wartości 30 000 zł. Depozyt zakładany jest na okres 3 miesięcy. Niespotykanym dotąd na rynku rozwiązaniem jest wypłacanie odsetek z góry! Ponadto bank oferuje możliwość powiększenia naszego zysku – jeżeli na konto osobiste powiązane z lokatą będą regularne wpływy przez okres tych 3 miesięcy (np. wynagrodzenie lub inne stałe dochody) to otrzymamy jeszcze wyższe oprocentowanie: 4% w skali roku.

Dla bardziej zamożnych klientów ciekawą ofertą lokaty krótkoterminowej jest Lokata Welcome w Lion’s Bank. Aby założyć ten depozyt musimy wpłacić minimum 100 000 zł. Lokata Welcome zakładana jest na okres 3 miesięcy ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2,85% w skali roku.

Aktualnie najlepsze lokaty o długim terminie zapadalności oferuje Santander Consumer Bank. Na dwuletnim depozycie możemy zarobić 2,7%, a na rocznym 2,6%. Obie oferty charakteryzują się gwarancją stałego oprocentowania przez cały okres umowy.

Atrakcyjną lokatę mobilną przygotował dla nas Raiffeisen Bank. Korzystając z aplikacji mobilnej banku możemy założyć krótkoterminową lokatę na okres 3 miesięcy. Na depozycie otrzymamy oprocentowanie na poziomie 2,6% w skali roku. Aby skorzystać z oferty musimy posiadać lub otworzyć nowe konto osobiste w Raiffeisen Bank i wpłacić na depozyt od 1 000 do 10 000 złotych.

Najlepsze konta oszczędnościowe w lutym 2016

Jeśli szukamy możliwości bezpiecznego inwestowania naszych oszczędności, obok oferty lokat bankowych, warto także pochylić się nad bieżącą propozycją rachunków oszczędnościowych. Chociaż zazwyczaj banki oferują na nich niższe oprocentowanie, to deponując środki na rachunku oszczędnościowym nie musimy zamrażać swoich pieniędzy na określony czas. To niewątpliwie główna zaleta rachunków oszczędnościowych odróżniające ten produkt od tradycyjnych lokat. Przyjrzyjmy się zatem najlepszym ofertom kont oszczędnościowych.

BankWysokość oprocentowaniaPodstawowe informacjeSzczegóły
Alior Bank2,25%– całkowity brak opłat związanych z rachunkiemSzczegóły oferty
Citi Handlowy2,00%– swobodne wpłaty i wypłaty
– stały dostęp do środków w bankowości internetowej
– promocyjne oprocentowanie tylko do 20 tys. zł
Szczegóły oferty
Toyota Bankdo 2,00%– promocyjne oprocentowanie od 50 tys. złSzczegóły oferty
Getin Bank1,90%– 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta- miesięczna kapitalizacja odsetekSzczegóły oferty
Raiffeisen Polbankdo 1,80%– oprocentowanie oparte na zmiennej stopie referencyjnej NBP oraz stałym mnożnikuSzczegóły oferty

Średnie oprocentowanie lokat bankowych: styczeń 2014 – luty 2016

srednie-oprocentowanie-luty-2016

Jak możemy zaobserwować z powyższego wykresu począwszy od października 2014 mamy do czynienia z regularnym spadkiem oprocentowania depozytów terminowych. Wynikają one przede wszystkim z cyklu obniżek stóp procentowych NBP realizowanych przez politykę Rady Polityki Pieniężnej. Niższe stopy procentowe wpływają bezpośrednio na średnie oprocentowanie lokat bankowych. Według informacji i przewidywań ekspertów w najbliższym czasie nie powinniśmy się spodziewać żadnych zmian jeśli chodzi o politykę RPP dotyczącą wysokości stóp procentowych, dlatego nie należy również spodziewać się większych zmian jeśli chodzi o oprocentowanie depozytów terminowych.

Pełne rankingi ofert lokat bankowych – luty 2016

lokaty ranking - luty 2016

Poniżej prezentujemy Państwu pełne zestawienie ofert najlepszych ofert bankowych w lutym 2016 roku. Rankingi lokat zostały podzielone ze względu na okres zapadalności poszczególnych depozytów terminowych i wyróżniliśmy:

– lokaty krótkoterminowe – do 3 miesięcy

– lokaty średnioterminowe – od 4 do 6 miesięcy,

– lokaty terminowe – od 7 do 11 miesięcy

– lokaty długoterminowe – od 12 miesięcy.

Poniższe zestawienia zostały przygotowane na podstawie naszej analizy produktowej 22 banków działających na terenie naszego kraju. Informacje zostały czerpane z oficjalnych stron internetowych tych instytucji. W zestawieniach prezentowane są wyłącznie tradycyjne lokaty ze stałym oprocentowaniem, nie znajdziemy w nich produktów łączonych jak np. lokaty strukturyzowane. Poniżej nasze pełne zestawienie.

Ranking lokat krótkoterminowych luty 2016 – do 3 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Idea BankLokata Happy3 miesiące4,00%
mBankLokata z kontem3 miesiące4,00%
EurobankLokata 3 razy lepsza3 miesiące3,00%
Lion’s BankLokata Welcome3 miesiące2,85%
Raiffeisen PolbankLokata Dobrze Procentująca3 miesiące2,60%
Idea BankLokata Power3 miesiące2,30%
mBankLokata na nowe środki3 miesiące2,20%
Getin Banke-lokata Tradycyjna3 miesiące2,20%
Idea BankLokata stabilna3 miesiące2,15%
PKO BPLokata w iKO3 miesiące1,50%
EurobankLokata terminowa3 miesiące1,45%

Ranking lokat średnioterminowych luty 2016 – od 4 do 6 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
BOŚ BankEKOlokata Super procentująca6 miesięcy2,80%
BGŻ OptimaLokata Deklasująca4 miesiące2,70%
BZ WBKLokata Swobodnie zarabiająca4 mieiące2,60%
Alior BankLokata na 120 dni6 miesięcy2,55%
BZ WBKLokata mobilna4 miesiące2,50%
Idea BankLokata Power6 miesięcy2,40%
mBankLokata na nowe środki6 miesięcy2,30%
Idea BankLokata Fair Play6 miesięcy2,25%
Idea BankLokata Stabilna6 miesięcy2,20%
Getin BankLokata tradycyjna6 miesięcy2,10%
Raiffeisen PolbankE-lokata6 miesięcy1,90%

Ranking lokat terminowych luty 2016 – od 7 do 11 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
BOŚ BankEKOlokata Wysoko Procentująca9 miesięcy2,65%
Alior BankLokata 210 dni7 miesięcy2,55%
Idea BankLokata Stabilna9 miesięcy2,30%
mBankLokata na nowe środki9 miesięcy2,20%
Idea BankLokata nr 18 miesięcy2,00%
EurobankLokata terminowa9 miesięcy1,60%
Santander BankLokata Direct+ Internet9 miesięcy1,60%
Santander BankLokata Zysk+9 miesięcy1,45%
Millennium BankLokata Millennium9 miesięcy1,00%

Ranking lokat długoterminowych luty 2016 – od 12 miesięcy

Nazwa bankuNazwa produktuOkres umowyWartość oprocentowania
Santander Consumer BankLokata Direct+ Internet24 miesiące2,70%
Santander Consumer BankLokata Direct+ Internet 12M12 miesiący2,60%
BOŚ BankEKOlokata z Bonusem12 miesięcy2,50%
Idea BankLokata nr 112 miesięcy2,10%
PKO BPLokata z iKO12 miesięcy2,00%
BGŻ OptimaLokata Standardowa12 miesięcy2,00%
Millennium BankLokata Horyzont Zysku15 miesięcy2,00%
EurobankLokata terminowa12 miesięcy1,75%
BGŻ BNP ParibasLokata na 18 miesięcy18 miesięcy1,70%
mBankLokata terminowa24 miesiące1,40%
ING Bank ŚląskiLokata terminowa12 miesięcy1,25%
Millennium BankLokata SuperProcent12 miesięcy1,25%

Write a Reply or Comment