Ranking lokat internetowych – najlepsze lokaty maj 2015

04 maj

Ranking lokat internetowych – najlepsze lokaty maj 2015

Polacy – jak wynika z danych pochodzących z NBP – najchętniej lokują oszczędności na depozytach bankowych. Do końca 2014 roku aktywa gospodarstw domowych wyniosły ok. 1,65 bln zł – z czego 60% oszczędności została zdeponowana na lokatach bankowych. Trend zwiększania się oszczędności bankowych nie zmienia się od niemal 10 lat. Produkty oszczędnościowe stały się jeszcze bardziej dostępne głównie za sprawą Internetu.

 

Dlaczego wybieramy lokaty bankowe?

 

Bezpieczeństwo oszczędzania w banku

Lokaty są wybierane m.in. z względu na bezpieczeństwo. Wszystkie depozyty bankowe, które służą oszczędzaniu są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG jest odpowiedzialne głównie za wypłatę utraconych środków np. w sytuacji upadku banku. Gwarancjom podlegają oszczędności ulokowane na rachunkach w bankach należących do polskiego systemu bankowego. Zadaniem BFG jest także dostarczanie płynności bankom, w sytuacjach gdy jest to wymagane. Fundusz zajmuje się również monitorowaniem oraz analizowaniem rynku usług bankowych w Polsce. Finansowanie BFG pochodzi głównie ze składek wpłacanych przez polskie banki.

 

Jak działa BFG?

 • Gwarantuje środki do równowartości 100 tys. euro
 • Waluta depozytu nie ma znaczenia w przypadku wypłaty odszkodowania
 • Zwrot oszczędności można uzyskać w ciągu 20 dni roboczych od utraty środków
 • O zwrot oszczędności można starać się przez 5 lat od utraty środków
 • Utracone oszczędności są zwracane wraz z naliczonymi odsetkami
 • Gwarancje BFG nie obejmują produktów strukturyzowanych np. polisolokat czy innych produktów o charakterze inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym
 • Instytucje finansowe, które nie prowadzą działalności bankowej w myśl ustawy o prawie bankowym nie są objęte gwarancjami – chodzi głównie o tzw. parabanki. Od 2013 roku Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe-Kredytowe (SKOK-i) są objęte system gwarancji BFG.

 

Lokaty internetowe to pewność zysku i prostota

Innym kryterium, ze względu na które tak chętnie decydujemy się na oszczędzanie w banku jest gwarancja zysku. Lokaty internetowe są prostymi instrumentami finansowym, które posiadają oprocentowanie oraz określony termin zapadalności. Założenie lokaty przez Internet nie wymaga posiadania skomplikowanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii. Wpłacając oszczędności na oprocentowany depozyt, na podstawie wysokości oprocentowania i częstotliwości kapitalizacji odsetek, można z góry wyliczyć zyski . Po upłynięciu terminu zapadalności bank wypłaca zdeponowane środki wraz z naliczonymi odsetkami. Taka konstrukcja lokat sprawia, że są najczęściej wybieranym sposobem oszczędzania wśród Polaków. Dodatkowym bodźcem zachęcającym do korzystania z lokat jest Internet, dzięki któremu depozyt można założyć w ciągu 15 minut.

Ranking najlepszych lokat internetowych – maj 2015

Ranking lokat to zestawienie pozwalające na sprawne przeanalizowanie aktualnych ofert banków. W zestawieniu zamieszczone są informacje na temat najlepszych ofert lokat internetowych. Dzięki rankingowi można sprawdzić wysokość oprocentowania, termin zapadalności lokaty czy też rodzaj kapitalizacji odsetek. Warto także zwrócić uwagę na konkretne szczegóły dotyczące lokat – np. na konieczność założenia rachunku osobistego. Poniżej prezentujmy aktualne zestawienie najlepszych ofert.

BankNazwa lokatyOprocentowanie lokatyOkres umowy z bankiemSzczegóły oferty
Noble BankLokata promocyjna5,50%3 miesiąceSzczegóły oferty
Idea BankLokata Happy4,00%3 miesiąceSzczegóły oferty
BGŻ OptimaLokata bezkarna4,00%3 miesiąceSzczegóły oferty
Getin BankLokata na start3,50%2 miesiąceSzczegóły oferty
Noble BankLokata klasyczna3,50%2 miesiąceSzczegóły oferty
Santander Consumer BankLokata direct+ internet3,00%36 miesięcySzczegóły oferty
Plus bank 24Lokata internetowa2,90%36 miesięcySzczegóły oferty
Alior BankLokata 120 dni2,85%210 dniSzczegóły oferty
Toyota BankDepozyt plus2,75%12 miesięcySzczegóły oferty
Getin OnlineLokata jak marzenie2,70%6 miesiącySzczegóły oferty
Toyota bankDepozyt plus2,60%3 miesięcySzczegóły oferty
Bank BGŻLokata Terminowa2,60%3 miesiąceSzczegóły oferty
BIZ BankLokata spinająca2,50%12 miesięcySzczegóły oferty
neoBankneoLOKATA2,30%12 miesięcySzczegóły oferty

Ranking kont oszczędnościowych – maj 2015

Alternatywą dla lokat bankowych mogą być konta oszczędnościowe. Te pozwalają bez zamrażania oszczędności równie dobrze zarabiać, jak na lokatach terminowych. Oczywiście za płynność środków należy zapłacić, dlatego oprocentowanie kont oszczędnościowych jest minimalnie niższe niż lokat dostępnych w Internecie. Analizując oferty kont oszczędnościowych warto zwrócić uwagę na ilość darmowych przelewów w miesiącu.

BankWysokość oprocentowaniaPodstawowe informacjeSzczegóły oferty
BGŻ Optima3,00%Promocyjne oprocentowanie do 100 tys. złSprawdź szczegóły
ING Bank Śląski3,00%0 zł za otwarcie kontaSprawdź szczegóły
Bank Smart3,00%promocyjne oprocentowanie środków do 50 tys. złSprawdź szczegóły
Toyota Bankdo 2,30%Promocyjne oprocentowanie od 50 tys. złSprawdź szczegóły
Alior Bank2,25%Całkowity brak opłat związanych z rachunkiemSprawdź szczegóły
Citi Handlowy2,25%swobodne wpłaty i wypłaty, stały dostęp do środków w bankowości internetowej!Szczegóły oferty
Idea Bank2,20%bez dodatkowych opłat, możliwość założenia konta online!Szczegóły oferty

Jakie zyski mogą nam przynieść najlepsze lokaty internetowe?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zyski z lokat jest wysokość oprocentowania. To właśnie od tego parametru zależy, jak wysokie odsetki otrzymamy ze zdeponowanych oszczędności.

Szukając lokat bankowych, można zauważyć, że banki oferują kilka rodzajów oprocentowania. Zazwyczaj można natknąć się na lokaty z oprocentowaniem stałym, które nie zmienia się podczas trwania umowy o lokatę. Na rynku można znaleźć także oferty lokat z oprocentowaniem zmiennym. Takie oprocentowanie może zależeć od stóp procentowych na rynku międzybankowym czyli stawek WIBOR i WIBID. Na rynku można również znaleźć lokaty z oprocentowaniem progresywnym lub regresywnym. W takim przypadku oprocentowanie ulega zmianie np. co miesiąc o stałą wartość. Lokata progresywna najwyższą wartość oprocentowania osiąga w ostatnim okresie kapitalizacji odsetek.

Od czego zależy wysokość oprocentowania?

Wysokość oprocentowania decyduje o przyszłych zyskach z lokat. Dobrze jest wiedzieć jakie czynniki mają wpływ na oprocentowanie lokat. W ten sposób możemy ocenić kiedy najbardziej opłaca się założyć lokatę bankową.

Oprocentowanie lokat w Polsce z roku na rok jest coraz niższe. Wszystko dlatego, że w naszym kraju od dłuższego czasu były obniżane stopy procentowe. W tej chwili główna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5% (stan na 30 kwietnia 2015) – i wszystko wskazuje na to, że przez dłuższy czas nie zmieni się.

Oprocentowanie lokat jest uzależnione głównie od trzech czynników – stóp procentowych NBP, inflacji oraz stóp procentowych na rynku międzybankowym. Główna stopa referencyjna NBP jest ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP podejmuje decyzje na podstawie danych makroekonomicznych. Przede wszystkim brany jest pod uwagę poziom inflacji w Polsce; a w dalszej kolejności czynniki zewnętrzne,  wzrost PKB w Polsce czy też kurs naszej waluty. Zadaniem RPP jest utrzymywanie stopy inflacji w Polsce na poziomie 2,5 proc. z możliwymi odchyleniami w przedziale +/- 1 proc.

Stopy procentowe są podstawowym sposobem używanym przez banki centralne do stabilizowania cen dóbr i usług w gospodarce. Główna stopa referencyjna determinuje poziom oprocentowania na rynku międzybankowym – WIBOR i WIBID. Na podstawie stawek WIBOR i WIBID banki ustalają oprocentowanie lokat. Ten proces można opisać w następujący sposób: spadek cen dóbr i usług (deflacja) sprawia, że RPP obniża stopy procentowe, wpływając na spadek WIBOR-u i obniżając oprocentowanie lokat.

Jak policzyć ile rzeczywiście zarobimy na lokacie bankowej?

Oprocentowanie depozytów prezentowane przez banki nie mówi nam, ile rzeczywiście zarobimy na odsetkach z lokaty. Oceniając zyskowność depozytu należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Na początku należy obliczyć, ile wyniesie miesięczna kwota odsetkowa. Tutaj należy pamiętać, że banki podają oprocentowanie nominalne w skali roku. Dlatego należy sprawdzić termin zapadalności lokaty, a następnie odnieść je do roku. Zakładając lokatę trzymiesięczna, oprocentowanie będzie wynosiło 1/4 podawanej przez bank stawki.

Obliczając zyski z lokat, należy także uwzględnić sposób kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek może mieć miejsce np. co miesiąc lub na koniec terminu zapadalności. Naliczanie odsetek działa na zasadzie procentu składanego. Kolejne kapitalizacje odsetek powiększają podstawę, od której są obliczane kolejne kwoty odsetkowe. Oznacza to, że im częstsza kapitalizacja odsetek, tym większe zyski osiągniemy z lokaty.

Zarabiając na lokatach nie można zapomnieć o podatku od przychodów kapitałowych. Jest on należny od zysków z inwestycji kapitałowych i wynosi 19%. Pobierany jest przez bank w chwili wypłaty środków z lokaty. Dla przykładu zakładając roczną lokatę na 5%, oprocentowanie po opodatkowaniu będzie wynosić 4,05%.

Oceniając to ile zarobimy na lokacie w ujęciu realnym musimy wziąć pod uwagę poziom inflacji. Inflacja sprawa, że za tę samą kwotę po upłynięciu pewnego czasu będziemy mogli nabyć mniej dóbr i usług. Trzymając oszczędności na nieoprocentowanym rachunku bankowy będziemy tracić z biegiem czasu. Zakładając, że po opodatkowaniu naszej lokaty oprocentowanie wynosi 4,05% – przy inflacji wynoszącej 3% rok do roku – po 12 miesiącach realnie zarobimy 1,05%.

 

Pamiętaj o podatku Belki!

Podatek od przychodów kapitałowych (potocznie podatek Belki) – podatek należny od zysków z zainwestowanego kapitału, pobierany od osób fizycznych. Wprowadzony w 2002 roku przez ówczesnego Ministra Finansów – Marka Belkę. Podatek wynosi 19% i jest należny m.in. od:

 • Zysków z dywidend np. z akcji,
 • Odsetek z lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych,
 • Zysków z inwestycji w papiery wartościowe,
 • Zysków z inwestycji w fundusze kapitałowe.

 

Aktualna sytuacja na rynku

Określając rentowność lokat należy mieć na uwadze wysokość oprocentowania, rodzaj kapitalizacji odsetek, poziom inflacji oraz podatek Belki. Przede wszystkim, to stopa inflacji w odniesieniu do stóp procentowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na realne zyski z lokat. Z tego względu, myśląc o założeniu lokaty najlepiej śledzić dane dotyczące inflacji podawane przez GUS oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Po ostatniej marcowej obniżce stóp, Rada Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie nie zdecyduje się na dalsze cięcia. Prawdopodobnie stopy pozostaną na niezmienionych poziomach do 2016 roku. Analitycy spodziewają się pierwszych podwyżek w drugiej połowie 2016 roku. Rynek usług bankowych wycenił już dotychczasowe obniżki. Z tego względu oprocentowanie lokat i innych rachunków nie powinno już spadać.

Z kolei jeśli chodzi o zmiany cen dóbr i usług to w Polsce odnotowuje się w tej chwili deflację – czyli spadek cen (wzrost wartości pieniądza). Deponując oszczędności nawet na nieoprocentowanym rachunku, klienci banków zarabiają realnie na posiadanych środkach pieniężnych. Być może jest to ostatni moment na bezpieczne zainwestowanie oszczędności w lokaty bankowe. Przeciętne oprocentowanie wszystkich depozytów wciąż znajduje się powyżej granicy 2 proc. Przyjmując, że inflacja za rok nie przekroczy 1,5 proc. (takie prognozy można znaleźć w raportach o inflacji NBP), będzie to oznaczać, że ciągle można zarabiać realnie na lokatach.

Write a Reply or Comment