Produkty bankowe jako bezpieczny sposób inwestowania oszczędności

03 wrz

Produkty bankowe jako bezpieczny sposób inwestowania oszczędności

Wiele osób zastanawia się, jak bezpiecznie zainwestować wolne środki pieniężne. Oszczędzanie w bezpieczny sposób jest dzisiaj łatwe, jednak nie wszyscy wiedzą jak to zrobić. W tym poradniku postaramy się przedstawić najpopularniejsze i zarazem najprostsze sposoby na bezpieczne inwestowanie oszczędności. Opiszemy również zasady, jakimi należy kierować się podczas oszczędzania pieniędzy.

Oszczędzanie pieniędzy wydaje się trudne, jednak jeśli już na wstępie będziemy zdyscyplinowani do tego, aby odkładać niewielkie kwoty w ciągu miesiąca; po kilku latach możemy dysponować solidnym kapitałem

Przy oszczędzaniu ważna jest regularność. Dzięki temu możemy liczyć na zasadę procentu składanego – czyli kolokwialnie pisząc naliczaniu odsetek od odsetek.

Lokując środki w różnego rodzaju aktywach, warto pomyśleć o dywersyfikacji – inaczej o zróżnicowaniu sposobów oszczędzania. W ten sposób zadbamy o bezpieczeństwo naszych oszczędności i ograniczymy ryzyko (zasada: nie wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka).

Z kolei jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, powinniśmy podejmować je na początku okresu oszczędzania, kiedy jesteśmy jeszcze młodzi. Umożliwi to nam osiąganie ponadprzeciętnych zysków przy wysokim ryzyku, na które w młodym wieku możemy sobie pozwolić. Z biegiem czasu, oszczędności powinny być przesuwane w bezpieczniejsze aktywa, tak aby na starość jak najbardziej ograniczyć potencjalne straty.

Zasady skutecznego i bezpiecznego oszczędzania:

 • Nastaw się na oszczędzanie długoterminowe
 • Wykorzystuj zasadę procentu składanego
 • Lokuj oszczędności w różne aktywa (dywersyfikacja środków), nie inwestuj wszystkiego w ten sam sposób
 • Podejmuj większe ryzyko na początku okresu oszczędzania, kiedy możesz sobie pozwolić na większe starty; ograniczaj ryzyko pod koniec horyzontu oszczędzania
 • Uwzględniaj podatek Belki od zysków kapitałowych
 • Uwzględniaj poziom bieżącej inflacji i urealniaj zyski
 • Unikaj podejrzanych instytucji finansowych, oferujących ponadprzeciętne zyski

W co inwestować oszczędności, aby były bezpieczne?

Podstawową możliwością bezpiecznego oszczędzania są produkty oferowane przez banki. Najpopularniejsze depozyty z oprocentowaniem – czyli lokaty terminowe i konta oszczędnościowe – potrafią przynosić minimalny zysk, pozwalający uchronić nasze oszczędności przed inflacją. Obecnie, gdy mamy do czynienia z deflacją, oprocentowane depozyty realnie mogą przynieść w skali roku kilka procent. Jeśli porównamy to z innymi sposobami inwestowania oszczędności – okazuje się, że produkty bankowe mają całkiem niezły stosunek zysku do ryzyka.

interest-rate-riseWysokość oprocentowania kluczowa dla zyskowności produktów bankowych

Oprocentowanie to podstawowa cecha depozytów, która decyduje o ich atrakcyjności. Analizując oferty banków, to właśnie oprocentowanie powinniśmy porównywać w pierwszej kolejności. Według danych NBP, przeciętne oprocentowanie depozytów bankowych wynosi ok. 2 proc. w skali roku. Najlepsze oferty posiadają oprocentowanie na poziomie 3-4 proc. Konta oszczędnościowe są gorzej oprocentowane, jednak umożliwiają wypłatę środków w dowolnej chwili, przez co są bardziej płynne niż lokaty.

Oprocentowanie depozytów jest podawane w skali roku, co należy mieć na uwadze przy lokatach o krótszych terminach zapadalności. Oznacza to, że dla lokaty trzymiesięcznej przy oprocentowaniu 4% – taki procent otrzymalibyśmy na depozycie rocznym. Dla 3 miesięcy będzie to ¼ oprocentowania.

Dla zyskowności lokat ważna jest także kapitalizacja odsetek – czyli częstotliwość z jaką do rachunku lokaty są dopisywane odsetki. Częstsza kapitalizacja powoduje, że nasze zyski szybciej rosną – działa zasada procentu składanego. Banki najczęściej oferują lokaty i konta oszczędnościowe z kapitalizacją miesięczną. Lokaty mogą posiadać kapitalizację odbywającą się na koniec okresu umownego. Najkorzystniejsza, z perspektywy oszczędzającego, jest kapitalizacja dzienna, jednak rzadziej spotykana wśród ofert banków.

Termin zapadalności a horyzont oszczędzania

Deponując oszczędności na lokacie, należy również pamiętać, że wiąże się to z czasowym zamrożeniem kapitału. Lokaty posiadają termin zapadalności, czyli okres, przez który nie można podjąć środków z rachunku. Jeśli oszczędności zostaną wycofane przed upłynięciem terminu zapadalności, bank zwróci środki bez naliczonych już odsetek. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kont oszczędnościowych, które nie posiadają określonego terminu zapadalności, jednak klienci mają ograniczoną liczbę darmowych wypłat w ciągu miesiąca.

Co jeszcze wpływa na zyski z produktów bankowych?

Decydując się na założenie lokaty, warto pamiętać o podatku Belki, który obowiązuje od wszelkiego rodzaju zysków z kapitału. Podatek ten wynosi 19% i w przypadku lokat bankowych, jest automatycznie potrącany po upłynięciu terminu zapadalności. Podatek jest należny od wszystkich produktów bankowych, z których czerpiemy zysk.

Przy analizie ofert lokat bankowych ważną kwestią jest odniesienie zysków nominalnych do poziomu inflacji. Inflacja to wzrost cen dóbr i usług lub inaczej utrata wartości naszych oszczędności w czasie. Przy przykładowej inflacji na poziomie 3% rok do roku, po upływie 12 miesięcy za tę samą kwotę będziemy w stanie kupić o 3% mniej dóbr i usług. W życiu codziennym nie odczuwamy zmian w poziomie inflacji. Jednak w przypadku lokat bankowych, których oprocentowanie wynosi ok. 3-4% w skali roku, wzrost inflacji rdr o parę procent jest dość znaczącą kwestią dla naszych zysków. Od dłuższego czasu w Polsce można zaobserwować deflację, czyli spadek cen dóbr i usług. Jest to korzystna sytuacja dla oszczędzających, ponieważ nawet na nieoprocentowanym rachunku osobistym ich środki pieniężne zyskują na wartości. Wydaje się, że ten stan rzeczy będzie utrzymywać się przez dłuższy czas. Deflacja jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi (m.in. niski poziom cen ropy naftowej), niezależnymi od sytuacji gospodarczej w Polsce.

Bezpieczeństwo oszczędności ulokowanych w banku

Bank safe from american dollar sign

Oprócz zysków, produkty bankowe gwarantują również bezpieczeństwo środków. Po pierwsze banki są instytucjami zaufania publicznego, podlegają restrykcyjnym regulacjom oraz znajdują się pod nadzorem finansowym. Po drugie, wszystkie depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro w złotych. BFG w przypadku bankructwa banku zajmuje się wypłatą utraconych środków. Rekompensata przysługuje przez 5 lat od upadku banku. Wypłata środków następuje w ciągu 20 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę utraconych środków. Ochronie podlegają produkty bankowe o charakterze oszczędnościowym – czyli m.in. lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, czy też rachunki osobiste. Gwarancją nie są objęte dla przykładu polisolokaty i inne produkty strukturyzowane.

Lokowanie środków pieniężnych w banku to najpopularniejszy sposób oszczędzania w Polsce. Widać to doskonale po statystykach. Polacy posiadają ponad 1,2 bln zł z czego według NBP 60 proc. środków jest ulokowana w bankach. Pokazuje to jak chętnie korzystamy z produktów bankowych. Fakt ten nie powinien dziwić, ponieważ Polacy nie posiadają zbyt obszernej wiedzy na temat inwestowania kapitału, dlatego też decydują się na produkty bankowe, które charakteryzują się prostotą oraz niskim ryzykiem utraty środków pieniężnych.

5 comments

 1. Admin

  Autor mówi o dywersyfikacji, a później proponuje trzymanie wszystkich pieniędzy w banku;) Na szczęście istnieje Fundusz Gwarancyjny

  Odpowiedz
 2. Admin

  Bardzo przydatny wpis! Pozdrawiam

  Odpowiedz
 3. Admin

  Najgorzej jest wcielić te wszystkie zasady w życie..

  Odpowiedz
 4. Admin

  Jak to jest dokładnie z tą utratą odsetek w momencie wcześniejszego zamknięcia lokaty? Jeśli wyciągniemy tylko część kapitału to również tracimy odsetki? I czy jeśli kapitalizacja odbywa się częściej niż raz na zakończenie lokaty to w momencie wcześniejszej wypłaty środków również stracę wszystkie odsetki?

  Odpowiedz
 5. Admin

  Grynt to zaufany bank który stawia nie tylko na zysk ale też na klienta. Moim zdaniem getin w tej dziedzinie wiedzie prym.

  Odpowiedz

Write a Reply or Comment