Podstawowe zalety i wady lokaty jednodniowej

01 Mar

Podstawowe zalety i wady lokaty jednodniowej

Lokaty bankowe posiada w swojej ofercie większość banków. Ten nowoczesny i bezpieczny produkt bankowy pozwala nie tylko przechowywać zgromadzony dotychczas kapitał bez ryzyka straty, ale także zapewnia wzrost naszych oszczędności, dzięki odpowiedniemu oprocentowaniu. Obecnie na rynku usług bankowych funkcjonuje bardzo wiele nowych sposobów lokowania środków pieniężnych na depozycie bankowym, takich jak na przykład lokata progresywna. Osoby, które śledzą aktualny ranking lokat i są zorientowane w tematyce finansowej, z pewnością nie były zaskoczone pojawieniem się w zestawieniach również lokat jednodniowych.

Lokaty jednodniowe, jeszcze kilka lat temu stwarzały możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki. Taki stan rzeczy utrzymał się do kwietnia 2012 r., kiedy to w skutek ordynacji podatkowej lokaty antybelkowe zupełnie zniknęły z rynku usług finansowych. Wiele osób ubolewało na tym faktem, ponieważ lokaty jednodniowe pozwalały uniknąć obowiązku podatkowego, jak również skutecznie zwiększyć kapitał początkowy zgromadzony w depozycie. Aktualne porównanie lokat pokazuje, że lokaty jednodniowe obecnie wróciły do łask i znów cieszą się dużą popularnością. Wiele z nich to najlepsze lokaty, jakie obecnie mogą zaproponować swoim klientom banki, choć współczesne lokaty bankowe o charakterze jednodniowych depozytów działają na zmodernizowanych zasadach.

Lokata jednodniowa jest definiowana jako depozyt bankowy zakładany na podstawie umowy zawieranej z konkretnym bankiem na jeden dzień. Klient w celu założenia lokaty jednodniowej, musi wydać takową dyspozycję do godziny 21:00 danego dnia. Następnie bank automatycznie przejmuje środki pieniężne z konta osobistego klienta i przenosi je na konto lokaty. Okres lokowania kapitału w depozycie wynosi zazwyczaj nie więcej niż 12 godzin. Jeszcze przez godziną 9:00 następnego dnia bank zwraca pobrane środki finansowe z powrotem na konto klienta, powiększone o nagromadzone odsetki.

W przypadku lokat jednodniowych mamy do czynienia z bardzo korzystnym oprocentowaniem, które przewyższa z reguły możliwości tradycyjnych lokat terminowych. Oprocentowanie lokat jednodniowych nie jest ich jedyną zaletą. Poza wysoką stopą procentową argumentem przemawiającym na korzyść tego instrumentu finansowego jest elastyczność finansowa, jaką otrzymuje deponent. Klient, zakładając lokatę na jeden dzień ma zapewnioną płynność finansową, co w praktyce oznacza możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty.

Lokaty bankowe, zakładane jako jednodniowe depozyty nie są pozbawione wad. Niestety, lokaty jednodniowe mają również swoją ciemną stronę. Pierwszą niedogodnością dla przyszłego deponenta jest wymóg posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w tym konkretnym banku, w którym ma zostać założona lokata. Kolejną wadą lokaty jednodniowej jest ograniczenie umieszczanego na lokacie kapitału do danej wysokości, przeważnie kwotę graniczną jest 10 tysięcy złotych. Dodatkowo większość banków posiada w swojej ofercie wyłącznie lokaty jednodniowe nieodnawialne. Zatem, klient pragnący codziennie korzystać z dobrodziejstw lokaty, zmuszony jest każdego dnia wykonywać dyspozycję przeniesienia kapitału z własnego rachunku na konto lokaty.

Write a Reply or Comment