„Mieszkanie dla młodych” – kto może skorzystać oraz warunki dotyczące dofinansowania

01 wrz

„Mieszkanie dla młodych” – kto może skorzystać oraz warunki dotyczące dofinansowania

Program „Mieszkanie dla młodych ” to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania.

Warunki uczestnictwa w programie

Podstawowym warunkiem do ubiegania się o skorzystanie z programu jest wiek beneficjenta nieprzekraczający 35 lat, jeśli o dopłatę stara się małżeństwo pod uwagę brany jest wiek młodszego małżonka.
Drugim warunkiem jest zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, a jego powierzchnia nie może przekraczać 75 m2, W przypadku domu jest to 100 m2.

W programie mogą brać udział osoby samotne jak i małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.
Bardzo ważnym kryterium jest to, aby nie posiadać na własność żadnej nieruchomości, ani nie być jej współwłaścicielem, nie można posiada praw do żadnego lokalu w chwili składania wnioski i w przeszłości.
Jeśli osoba starającą się o benefit jest w tym czasie najemcą mieszkania lub innego lokalu musi rozwiązać umowę najmu i wyprowadzić się z lokalu lub zrzec się prawa do niego.

Jeśli spełnimy te podstawowe warunki, wówczas uzyskamy dopłatę państwa, jednak nie będzie ona wyliczana do całości kupowanego mieszkania, ale tylko do 50 m2 w przypadku rodzin oraz singli, co jest i tak ogromnym wsparciem w kupnie pierwszego, własnego mieszkania.

Jakie dopłaty?

Program przewiduje dopłaty w zróżnicowanych wysokościach, zależne jest to od spełnianych kryteriów przez beneficjenta:

  • Dla osób, w których rodzinie urodzi się dziecko do lat 5 od dnia zakupu lokum, program przewiduje jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5% zaciągniętego kredytu na mieszkanie.
  • Dla osób stanu wolnego oraz bezdzietnych małżeństw 10 % dopłaty do wkładu własnego.
  • Dla osób i małżeństw które wychowują przynajmniej jedno dziecko dopłata wyniesie 15 % do wkładu własnego.

Istnieje dodatkowo możliwość udzielenia beneficjentowi jednorazowego wsparcia w postaci 5% wartości lokalu mieszkalnego, jeżeli w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko już po zakupie mieszkania czy domu. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć do 6 miesięcy od urodzenia się albo przysposobienia dziecka. Wsparcie pieniężne może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na spłatę kredytu za lokal mieszkaniowy.

Write a Reply or Comment