Kredyty dla firm

Prowadząc działalność gospodarczą, wielu polskich przedsiębiorców boryka się z różnymi problemami związanymi z brakiem wystarczającego kapitału. Dotyczą one zarówno trudności w pozyskaniu środków na planowane działania inwestycyjne, jak i zapewnieniu odpowiedniej płynności finansowej przedsiębiorstwa. Problemy w pozyskiwaniu środków finansowych dotykają również dużą część osób chcących założyć swój pierwszy biznes.

System bankowy podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw

W Polsce najczęstszym źródłem finansowania przedsiębiorstw jest system bankowy. W przeciwieństwie do sytuacji spotykanej w wielu zachodnich krajach, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu rzadko decydują się na pozyskiwanie kapitału z rynku kapitałowego czy też wykorzystując działalność funduszy venture capital. Takie sposoby pozyskiwania kapitału wiążą się bowiem z o wiele bardziej skomplikowaną procedurą, utratą części udziałów i decyzyjności, a w wielu przypadkach są po prostu niemożliwe ze względu na prawne ograniczenia. Polskie banki świetnie odnajdują się w tej sytuacji, oferując swoim potencjalnym klientom naprawdę szeroki wachlarz produktów kredytowych.

Najpopularniejsze rodzaje kredytów dla firm spotykane na polskim rynku

Decydując się na zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na rozwój naszego przedsiębiorstwa warto wiedzieć, jakie rodzaje kredytów dla firm możemy najczęściej spotkać w ofercie polskich banków. Wybór odpowiedniego rodzaju finansowania jest niezwykle istotny. Powinniśmy odpowiednio przeanalizować nasze cele i potrzeby, tak aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową oraz ograniczyć do minimum koszty tegoż finansowania. Do najczęściej spotykanych rodzajów kredytów firmowych możemy zaliczyć:

Kredyt obrotowy

Wybierany jest przez przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Pozyskane w ten sposób środki możemy przeznaczyć np. na zakup surowców, towarów i usług, wypłacić wynagrodzenia pracowników wraz ze świadczeniami do ZUS i US, a nawet spłacić zadłużenie w innym banku. Wysokość środków przyznawana w ramach kredytu obrotowego będzie uzależniona od wysokości obrotów na rachunku firmowym oraz od ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy spłacany jest najczęściej jednorazowo na koniec okresu kredytowania, chociaż zdarzają się również spłaty w systemie ratalnym. Odsetki natomiast naliczane są i płacone przez przedsiębiorcę co miesiąc,

Kredyt inwestycyjny

Jak sama nazwa wskazuje, służy sfinansowaniu planowanej przez firmę inwestycji. Może mieć ona różny charakter, np. zakup przez przedsiębiorstwo niezbędnego wyposażenia,  np. w postaci sprzętu technologicznego czy maszyn produkcyjnych, zakup nieruchomości służącej prowadzeniu działalności, czy przeprowadzenia restrukturyzacji danej firmy. Aby ubiegać się o kredyt inwestycyjny, przedsiębiorca oprócz standardowych dokumentów finansowych, powinien przygotować także odpowiedni biznes plan, który będzie dokumentował trafność i efektywność inwestycji. Ten rodzaj kredytu przyznawany jest zazwyczaj na długi okres czasu (nawet do 15 lat), natomiast banki często wymagają przy takich umowach zabezpieczenia o odpowiednio wysokiej wartości. Spłata kredytu może mieć różny charakter, w ofertach banków możemy spotkać zarówno te ze spłatą jednorazową, jak i te spłacane w systemie ratalnym.

Kredyt w rachunku bieżącym

To limit debetowy w rachunku firmowym, którego wysokość i czas trwania ustalane są z bankiem indywidualnie. Aby móc skorzystać z tego rodzaju finansowania, musimy mieć otwarty rachunek firmowy w danym banku przez określony okres (najczęściej są to minimum 3 miesiące). Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są zazwyczaj na rok (po tym okresie istnieje zazwyczaj możliwość jego przedłużenia). Decyzja kredytowa wydawana jest na podstawie obrotów realizowanych na rachunku, a także zdolności kredytowej przedsiębiorstwa uzależnionej od jego aktualnej sytuacji finansowej oraz ewentualnych zabezpieczeń. Odsetki naliczane są od wysokości faktycznego zadłużenia i pobierane są automatycznie co miesiąc.

Kredyt dla nowych firm

W powyższym podziale postanowiłem również wyróżnić kredyty przeznaczone dla nowo-powstałych przedsiębiorstw. Chociaż mogą one przyjmować charakter zarówno kredytu obrotowego, jak i inwestycyjnego, to posiadają kilka cech, które warto podkreślić. Kredyty dla nowych firm cechują się zazwyczaj wyższym oprocentowaniem od tych przeznaczonych dla działających już firm. Wynika to z dużej niepewności banków co do przyszłych wyników działalności nowego podmiotu. Podobnie jest jeśli chodzi o wysokość takiego kredytu. Banki niechętnie powierzają środki finansowe o dużej wartości powstającym dopiero przedsiębiorstwom. Chcąc uzyskać kredyt dla nowej firmy o stosunkowo dużej wartości, musimy przygotować się na zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia. Chociaż uzyskanie dofinansowania dla nowej firmy z systemu bankowego nie jest łatwym zadaniem, to pojawiają się na polskim rynku atrakcyjne oferty, skierowane właśnie do nowych przedsiębiorców.

Ranking kredytów dla firm - październik 2017

BankNazwaMaks. kwotaMaks. okresZalety ofertySzczegóły
Kredyt Fair50 000 zł5 lat- przez 12 miesięcy bank będzie opłacać składki ZUS do kwoty 400 zł miesięcznie
- nie jest wymagany staż działalności
Szczegóły
Pożyczka dla firmdo 500 000 zł5 lata- Możliwość udzielenia bez zabezpieczeń rzeczowych
Szczegóły
Kredyt ze wsparciem rządowym600 000 zł10 lat- Gwarancje de minimis
- Bez zaświadczeń z ZUS i US
- Szybka decyzja online
Szczegóły
BIZNest Kredyt dla firm550 000 zł12 lat- kredyt udzielany na podstawie PIT
- środki można przeznaczyć na dowolny cel biznesowy
Szczegóły
Kredyt na start350 000 zł5 lat- w pakiecie z kredytem konto bankowe do zarządzania firmą na platformie Idea Cloud
- darmowy dostęp do Idea Hub – przestrzeni coworkingowej
Szczegóły
Kredyt obrotowy ratalny300 000 zł-- Bez zaświadczeń z ZUS i US
- decyzja kredytowa w jeden dzień
Szczegóły
Kredyt obrotowy1,5 mln zł-- Od 1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej
- Finansowanie bieżących potrzeb
Szczegóły
Szybka pożyczka dla firm15 000 zł12 miesięcy- Pomoc prawna m.in. w zakresie prawa podatkowego
- możliwość wliczenia kosztów pożyczki w koszty prowadzonej działalności gospodarczej
Szczegóły
Pożyczka dla firm150 000 zł6 miesięcy- Minimum formalności - bez zaświadczeń z ZUS i US
- Brak opłaty przygotowawczej i wcześniejsze spłaty bez kar.
- Możliwość wliczenia kosztów pożyczki w koszty prowadzonej działalności gospodarczej
Szczegóły
Pożyczka dla firmod 10 000 zł2 lata- Dla nowych firm od pierwszego dnia działalności
Szczegóły

Jak wybrać najlepszy kredyt firmowy?

Podczas wyboru oferty kredytu firmowego przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę jakiego typu finansowania potrzebujemy. Jak było wspomniane na polskim rynku, najczęściej możemy spotkać się z 4 najpopularniejszymi rodzajami kredytów firmowych: kredytem obrotowym, inwestycyjnym, w rachunku bieżącym i kredytem przeznaczonych dla nowopowstałych firm.

Wybór odpowiedniego rodzaju finansowania powinien być uzależniony w głównej mierze od przeznaczenia pozyskiwanych środków. To właśnie cel na jaki chcemy przeznaczyć uzyskany kapitał powinien decydować o odpowiednim wyborze rodzaju kredytu, tak aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową oraz ograniczyć do minimum ponoszone koszty takiego finansowania.

Analizując nasze cele i potrzeby musimy precyzyjnie określić wartość środków finansowych, których będziemy potrzebować. W poszczególnych ofertach banków mamy zazwyczaj określoną maksymalną wartość kredytu, którą możemy w jego ramach uzyskać. Bank indywidualnie rozpatruje wnioski danego przedsiębiorstwa oceniając jego aktualną zdolność kredytową i na tej podstawie podejmuje decyzje. Jeśli ubiegamy się o środki o stosunkowo wysokiej wartości, bank w większości przypadków będzie wymagał od nas dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci hipoteki czy deklaracji wekslowych właścicieli przedsiębiorstwa.

Maksymalny okres kredytowania jaki możemy ustalić z bankiem podczas ubiegania się o kredyt firmowy, w głównej mierze zależy od jego rodzaju i celu na jaki ma być przeznaczony. Tak jak kredyty udzielane na finansowanie inwestycji udzielane są zazwyczaj na długi okres (na polskim rynku możemy spotkać się z okresem nawet 10 lat), tak w przypadku kredytów obrotowych czy w rachunku bieżącym będziemy mieli do czynienia ze zdecydowanie krótszym okresem kredytowania. Wynosi on zazwyczaj 12 lub 24 miesiące, natomiast po tym okresie możemy ubiegać się o jego przedłużenie na kolejny okres – wiąże się to z ponowną oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Tak jak w przypadku wszystkich produktów kredytowych również w przypadku tych przeznaczonych dla firm głównym czynnikiem wpływającym na koszty finansowania jest oprocentowanie kredytu. W przypadku kredytów firmowych wartość oprocentowania może zależeć od dużej liczby czynników takich jak np. rodzaj kredytu, okres kredytowania, ocena aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy przedstawione zabezpieczenia jego spłaty.

W przypadku kredytów dla firm mamy najczęściej do czynienia z oprocentowaniem zmiennym, na które składa się ustalona stała marża banku oraz zmienna wartość czynnika rynkowego – na polskim rynku najczęściej jest to WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Obok wartości oprocentowania, prowizja za udzielenie kredytu jest czynnikiem, który znacząco wpływa na całkowity koszt kredytu. Prowizja za udzielenie jest zazwyczaj ustalana procentowo od wartości kredytu i w polskich realiach możemy spotkać się z wartościami w granicach od 1 do nawet 10%. Wybierajmy oczywiście oferty z najniższą wartością początkowej prowizji!

Poszczególne oferty kredytów firmowych, jakie możemy spotkać na rynku, przeznaczone są dla zdefiniowanej grupy podmiotów. Banki przygotowując poszczególne propozycje z góry określają potencjalne podmioty jakie mogą ubiegać się o dany rodzaj finansowania. Okres działalności firmy jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości ubiegania się o dany rodzaj kredytu firmowego. Najmniej ofert jest przeznaczonych dla nowych firm. Banki najchętniej finansują stabilne przedsiębiorstwa z długim okresem działalności.

Przeglądając oferty poszczególnych kredytów firmowych warto zwracać uwagę na ich dodatkowe, promocyjne warunki. Banki prześcigają się w oferowaniu potencjalnym klientom atrakcyjnych wyróżników oferty, tak aby skłonić przedsiębiorców do wybrania odpowiedniej propozycji. Możemy na tym skorzystać np. poprzez uzyskanie obniżonej prowizji, wydłużenie okresu kredytowania, czy założenie darmowego rachunku bankowego.