Kredyt studencki – co należy wiedzieć przed jego zaciągnięciem?

03 wrz

Kredyt studencki – co należy wiedzieć przed jego zaciągnięciem?

Kredyt studencki udzielany na preferencyjnych warunkach jest jednym z narzędzi pomocy materialnej studentom. Kredyt dla studentów jest dotowany z budżetu państwa, przez co należne odsetki są niższe niż w przypadku standardowej oferty banku. Tego rodzaju kredyt posiada obniżone oprocentowanie, co sprawia, że jest to najtańsza i zarazem najlepsza oferta kredytu na rynku.

kredyt-studenckiKredyt studencki został wprowadzony w 1998 r. i miał za zadanie poszerzenie dostępu do edukacji na poziomie akademickim. Kredyt studencki jest udzielny przez banki komercyjne. Warunki kredytowania są preferencyjne. Studenci mogą liczyć na obniżone oprocentowanie, do którego dopłaca państwo.

Kredyt studencki jest udzielany osobom, które zaczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia. Transza kredytu jest wypłacana co miesiąc od października do lipca – czyli przez cały rok akademicki, który trwa 10 miesięcy. Kredyt studencki jest udzielany na okres nie dłuższy niż okres studiów. Tutaj ustawodawca zaznacza, że okres ten nie może trwać dłużej niż 6 lat. Dla studiów doktoranckich okres ten może być przedłużony o 4 lata.

Warunki kredytu studenckiego:

 • Kredyt mogą zaciągnąć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranci), którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia (od roku akademickiego 2016/2017 o kredyt będą mogły wnioskować również osoby starające się o przyjęcie na studia).
 • Połowę oprocentowania kredytu finansuje budżet państwa, oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi połowę stopy redyskontowej (1,75 proc. – w sierpniu 2016 r.) czyli 0,875 proc. w skali roku.
 • Kredyt jest wypłacany w transzach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku (przez okres trwania roku akademickiego).
 • W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego będzie wynosić:
  • 400 zł – rata obniżona,
  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł lub 1000 zł – rata podwyższona.
 • Kredyt jest przyznawany do końca okresu studiów – nie dłużej niż 6 lat.
 • Starając się o kredyt studencki należy przygotować dokumenty wymagane przez bank w celu poręczenia kredytu. Potrzebne jest oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia dotyczące uzyskanych dochodów w rodzinie z poprzedniego roku.
 • Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do otrzymania kredytu w roku akademickim 2016/2017 wynosi: 2500 zł.
 • Spłata kredytu zaczyna się po dwóch latach od terminu ukończenia studiów.
 • Student, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może starać się o umorzenie 20% wartości kredytu.

Wniosek o kredyt studencki można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. w jednym z następujących banków:

 •     PKO Bank Polski S.A.,
 •     Bank PEKAO S.A.,
 •     Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 •     SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Umowa o kredyt studencki musi być zawarta do 31 grudnia 2016 r.

Zamiany w kredycie studenckim

Od 15 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące kredytu studenckiego. Rozporządzenie zmienia szczegółowe zasady, tryb oraz kryteria udzielania, spłacania i umarzania kredytów studenckich.

Zamiany wprowadzone przez rozporządzenie:

 • Skróceniu uległ termin składania wniosków z 15 listopada do 31 października. Skrócony został również termin zawierania umów o kredyt studencki – z 31 marca do 31 grudnia.
 • Od tego roku osoby ubiegające się o przyjęcie na studia mogą składać wnioski o kredyt studencki. Zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta.
 • Została ustalona maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu. Wysokość dochodu na osobę w roku 2016/2017 wynosi 2500 zł.
 • Wprowadzono zróżnicowanie w wysokości transz kredytu. Od tego roku student może wybrać wysokość miesięcznej raty: 400 zł, 600 zł, 800 zł, 1000 zł.
 • Umożliwiono zmianę wysokości miesięcznej raty w trakcie wypłacania kredytu na wniosek kredytobiorcy.

 

5 comments

 1. Admin

  Artykuł bardzo ciekawy, natomiast nie wiem, czy zadłużanie się w tak młodym wieku to dobry pomysł…

  Odpowiedz
  1. Admin

   Sporej części studentów nie stać na studiowanie, często ten kredyt to jedyna możliwość.

   Odpowiedz
 2. Admin

  Takie kredyty powinny być przyznawane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Lepiej iść do pracy

  Odpowiedz
 3. Admin

  Te kredyty są na ogół bardzo nisko oprocentowane, lokując kwotę na jakiejś dobrze oprocentowanej lokacie można jeszcze zyskać.

  Odpowiedz
 4. Admin

  Należałoby uzupełnić informacje dotyczące poręczenia kredytu. Poręczenie przez ARiMR (przypuszczam, że analogicznie jest z BGK) nawet 100% kredytu niestety nie umożliwia jego otrzymanie. Zarówno banki BPS jak i SGB pomimo 100% poręczenia żądają dodatkowego poręczyciela i to dosyć zamożnego (dochód netto na osobę minimum 1800 zł i umowa o pracę na czas nieokreślony). Tak więc kredyt jest jedynie dla bogatych studentów lub posiadających bogatą rodzinę. Nie udało mi się niestety uzyskać odpowiedzi od banków jaki sens ma więc instytucja poręczenia – dotychczas sądziłam, że poręczenie ARiMR jest po to aby umożliwić uzyskanie kredytu biedniejszym studentom. Dla banków jednak liczy się tylko zysk, ponieważ na takim kredycie wiele zyskać nie można to starają się ograniczyć możliwości jego uzyskania. Korzystają z przepisu że bank sam ustala jakie i ile zabezpieczeń kredytu wymaga i nie obchodzi ich zabezpieczenie przez instytucje państwowe. Proszę o umieszczenie tej informacji gdyż niektórzy (tak jak ja) mogą błędnie sądzić że otrzymają kredyt, który umożliwi im studiowanie a później będą zmuszeni do rezygnacji z nauki ze względu na brak środków.

  Odpowiedz

Write a Reply or Comment