Jakie znaczenie ma BIK w staraniach o kredyt konsolidacyjny?

03 gru

Jakie znaczenie ma BIK w staraniach o kredyt konsolidacyjny?

Okazuje się, że zdolność kredytowa klienta jest obliczana przez bank nie tylko w oparciu o wysokość stałych dochodów i cyklicznych obciążeń. Zarówno kredyty konsolidacyjne, jak również inne produkty finansowe, banki często przeznaczają wyłącznie dla osób, które mają „czyste konto” w BIK-u.

Krótkie wyjaśnienie, czym jest BIK

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. W BIK-u zapisane są wszystkie zobowiązania klienta w bankach i SKOK-ach, a także sposób spłaty tego zadłużenia oraz poręczenia zobowiązań innych osób. Dotyczy to zarówno aktualnych kredytów i pożyczek, jak i zadłużenia z przeszłości, które już zostało spłacone. BIK informuje również, czy posiadamy karty debetowe i kredyty odnawialne oraz przechowuje dane dotyczące tzw. pytań kredytobiorców do rejestru. W ten sposób bank dowie się, czy składaliśmy wnioski o kredyt w innych instytucjach. Dobra historia kredytowa oznacza, że spłacaliśmy kredyty w terminie.

BIK a starania o konsolidację zadłużenia

Jeśli staramy się o kredyt konsolidacyjny, bank z pewnością sprawdzi naszą historię w BIK-u. Zazwyczaj dotyczy to okresu ostatniego roku lub kilku lat. Dlaczego dla banku ten rejestr jest tak ważny? Przy każdej umowie finansowej bank ponosi pewne ryzyko. Aby wpływy z działalności przewyższały koszty i straty, musi to być racjonalny stopień ryzyka. Dlatego kredyty udzielane są tylko tym osobom, które prawdopodobnie spłacą zobowiązania w terminie. Jeśli ktoś w przeszłości zalegał z ratami kredytu, bank obawia się, że taka historia się powtórzy. Największe znaczenie będzie miał sposób spłacania ostatnio zaciągniętych kredytów. Konsolidacja kredytów wiąże się z dużymi sumami, regulującymi nawet kilka już istniejących zobowiązań. Ponadto, okres kredytowania wynosi aż do kilkudziesięciu lat. Dlatego zarówno zdolność kredytowa, jak i historia klienta w BIK-u sprawdzane są skrupulatnie przez bank. Wiarygodność klienta zostaje oceniona w skali punktowej, poprzez porównanie z profilami innych klientów, którzy spłacają kredyty bez opóźnień.

Nieciekawa historia w BIK-u nie zawsze przekreśla szanse na kredyt konsolidacyjny

Duży wpływ na uzyskanie kredytu mają informacje w BIK-u dotyczące regulowania wysokich kwot oraz zobowiązań zaciągniętych w ostatnim czasie, np. na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Wiarygodność klienta może podnieść dołączenie dodatkowej osoby do kredytu, na przykład męża lub żony. Inny sposób to zdobycie poręczycieli. Dodatkowym zabezpieczeniem dla banku jest również posiadanie nieruchomości, na której zdecydujemy się ustanowić hipotekę. Wtedy bank będzie miał pewność, że niezależnie od naszego postępowania, będzie mógł odzyskać kwotę zadłużenia wraz z odsetkami.

Danych zapisanych w BIK-u nie można wymazywać. Zazwyczaj przechowywane są przez okres do 5 lat po spłacie kredytu, ale ze względów statystycznych mogą pozostać w bazie nawet przez 12 lat. Jeśli jednak nasza historia w BIK-u zawiera błędy, albo nieścisłości, powinniśmy zwrócić się do banku o korektę tego zapisu. Dotyczy to instytucji, w której np. spłaciliśmy zobowiązanie ciągle oznaczone w BIK-u jako wciąż nie uregulowane. BIK aktualizowany jest raz w miesiącu.

Write a Reply or Comment