Jaki rodzaj oprocentowania lokaty wybrać?

21 Maj

Jaki rodzaj oprocentowania lokaty wybrać?

Oprocentowanie lokat jest najważniejszym parametrem każdej oferty oszczędnościowej i to na ten czynnik przede wszystkim zwracamy uwagę oceniając opłacalność danego produktu. Depozyty terminowe posiadają wartości procentowe zarówno stałe jak i zmienne, a wybór uzależniony jest nie tylko od indywidualnych preferencji klienta, ale także od jego rozeznania na rynku finansowym.

Oprocentowanie stałe

Stała wartość oprocentowania oznacza to, że w trakcie trwania umowy wartości procentowe pozostaną niezmienne i naliczane odsetki będą miały jednakową stałą wartość. Dodatkowo deponent będzie miał możliwość obliczenia dokładnego zysku z lokaty jeszcze przed podpisaniem umowy. Ten rodzaj oprocentowania definiuje pewny zysk nie obarczony żadnym ryzykiem, zatem klient otrzyma dokładnie tyle z tytułu odsetek, ile wynika z wartości oprocentowania danej oferty. Oprocentowanie stałe jest dobrym wyborem przy zachwianiach rynkowych i w chwili spodziewanego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, gdyż niekorzystna sytuacja na rynku nie wpłynie negatywnie na zysk z tego typu lokaty.

Oprocentowanie zmienne

Zmienne wartości oprocentowań oznaczają możliwość zmiany przez bank oprocentowania na wyższe lub niższe, na co w dużej mierze wpływ mają wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Zmiany oprocentowań produktów bankowych są analogiczne do zmian oprocentowania banku centralnego, zatem jeśli nastąpi wzrost, to stanie się to z korzyścią także dla posiadaczy depozytów terminowych z oprocentowaniem zmiennym, jeśli natomiast nastąpi obniżka, deponenci stracą na posiadanych lokatach. Na zmianę oprocentowań wpływ mogą mieć także zmiany oprocentowania na rynku międzybankowym, rentowność bonów skarbowych, czy wysokość składek wpłacanych przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie zmienne warto wybrać w chwili prognozowanego wzrostu stóp procentowych banku centralnego gdyż może to w określony sposób podnieść wartość lokaty.

Terminologia związana z oprocentowaniem lokat

Przeglądając ranking lokat często natrafić można na oprocentowanie nominalne. Jest to inaczej mówiąc nominalna stopa procentowa, która nie uwzględnia okresu trwania lokaty, kapitalizacji odsetek, ani podatku od zysków. Wartość ta podawana jest zawsze w skali roku, nawet w przypadku ofert krótszych niż 12 miesięcy. Oprocentowanie efektywne w odróżnieniu od nominalnego uwzględnia kapitalizację odsetek, jednak nie uwzględnia podatku od zysków i podawane jest również w skali roku. O ile oprocentowanie nominalne i efektywne jest wyłącznie umowne i czysto teoretyczne, to oprocentowanie rzeczywiste jest już całkiem realną wartością i określa właściwy zysk z lokaty uwzględniając 19% podatek od zysków kapitałowych.

Write a Reply or Comment