Definicja i krótka charakterystyka lokat bankowych

02 Lip

Definicja i krótka charakterystyka lokat bankowych

Lokata bankowa jest formą umowy z bankiem, na mocy której ten przyjmuje na określony z góry czas kapitał inwestora, a po zakończeniu trwania umowy zwraca kapitał powiększony o zysk z odsetek – a pomniejszony o należny podatek. Wpłaconych na lokatę oszczędności nie można jednak wypłacić przed okresem trwania umowy pod rygorem utraty naliczonych dotychczas odsetek.

Decydując się na lokatę, inwestor powinien przemyśleć swoje potrzeby i możliwości. Najlepsza lokata powinna być dopasowana do preferencji inwestora. Rodzajów depozytów jest wiele, dzięki czemu niemal każdy ma możliwość znalezienia produktu, który będzie najlepiej do niego pasować. Przy wyborze spora część inwestorów stosuje porównanie lokat – między innymi analizując aktualny ranking lokat bankowych.

Co warto wiedzieć o lokatach bankowych?

Jednym z najważniejszych elementów związanych z temat lokat jest ich oprocentowanie. Jego wysokość cyklicznie się zmienia, a wpływ na te zmiany ma kilka czynników. Po pierwsze należy wiedzieć, że oprocentowanie lokat nie może być wyższe niż oprocentowanie kredytów. Jest to logiczne. W innym wypadku banki musiałyby dokładać do całego interesu, a jak wiadomo nastawione są wyłącznie na zysk.

Lokaty bankowe terminowe dzieli się przeważnie ze względu na dwa kryteria. Jednym jest długość trwania umowy o lokatę, drugim charakter oprocentowania. Oprocentowanie lokat może występować jako stałe lub zmienne. Każde z nich ma swoje zalety i wady. Wybór konkretnego typu oprocentowania powinien być przemyślany i dopasowany do własnych preferencji i możliwości. Pod względem czasu trwania lokat, oferta banków jest mocno zróżnicowana. Spotykamy lokaty, które trwają tydzień, miesiąc, kwartał, rok, a nawet kilka lat. Dlatego też zakładając lokatę nie wiedząc kiedy będziemy potrzebować inwestowanego kapitału, lepiej zdecydować się na lokatę krótkoterminową. Jeśli chcemy by po terminie zapadalności lokata bankowa automatycznie się odnawiała, musimy zaznaczyć to podczas podpisywania umowy z bankiem. W innym wypadku po terminie zapadalności środki zostaną zwrócone na konto bankowe inwestora.

Zasadnicza różnica pomiędzy lokatą krótko i długoterminową jest taka, że w przypadku nagłego zerwania umowy przy długoterminowej lokacie inwestor traci znacznie więcej odsetek. Stosując porównanie lokat warto gruntowanie przemyśleć swoje potrzeby finansowe, aby nie postąpić pochopnie. Utrata odsetek to nie koniec świata, ale lepiej jej uniknąć. Zaletą lokaty długoterminowej jest natomiast wyższy wskaźnik oprocentowania, a tym samym wyższy niż w przypadku lokaty krótkoterminowej zysk. Dzieje się tak, ponieważ lokata bankowa długoterminowa daje bankowi większą pewność, że przez odpowiednio długi czas będzie mógł dysponować naszymi pieniędzmi – zarabiając na nich.

Write a Reply or Comment