Credit Agricole: konkurs dla posiadaczy kart kredytowych

13 paź

Credit Agricole: konkurs dla posiadaczy kart kredytowych

W poprzednim tygodniu wystartował konkurs dla posiadaczy kart kredytowych Credit Agricole. Bank przygotował dla swoich klientów aż 650 nagród pieniężnych. W konkursie można zdobyć od 100 do 10 000 zł. Nagrody trafią do osób, które wykażą się największą aktywnością w poszczególnych etapach konkursu. Sprawdźmy szczegóły akcji.

Kto weźmie udział w konkursie?

Według regulaminu uczestnikami konkursu powinny być osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, które:

są Posiadaczami przynajmniej jednego rachunku z następujących kart kredytowych: Credit Agricole Visa Gold, Credit Agricole MasterCard Gold, Credit Agricole Visa Silver, Credit Agricole MasterCard Silver, Credit Agricole Visa Standard, Credit Agricole MasterCard Standard, Credit Agricole Visa Maxima, Visa Castorama, Alsolia MasterCard, Carrefour Visa (dalej: „karta kredytowa”),

nie są pracownikami Banku ani członkami Komisji konkursowej czy też członkami ich najbliższych rodzin (tj.: rodzicami, opiekunami prawnymi, rodzeństwem, małżonkami, rodzicami małżonków I osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia) oraz przedsiębiorcami prowadzącymi placówki partnerskie Banku lub ich pracownikami,

do dnia przyznania nagrody nie wypowiedzą Umowy o kartę kredytową ani od niej nie odstąpią. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.

Jeśli powyższe warunki są spełnione wystarczy już tylko wysłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej (można również zarejestrować się w dowolnej placówce lub na infolinii banku) i zacząć wykonywać płatności kartą. W konkursie rozliczane będą transakcje wykonane w okresie od 10.10 do 04.12.2016 r. Bank akceptuje tutaj zarówno płatności kartą w punktach handlowo – usługowych oraz w Internecie, a także wypłaty gotówki w bankomatach czy placówkach banku. Im więcej ich będzie oraz im częściej będą wykonywane tym lepiej dla nas, ponieważ zwiększa to szanse na zdobycie nagrody.

Etapy konkursu

Poziom pierwszy: przez 56 dni codziennie będzie można zdobyć 10 nagród po 100 zł. Premie otrzymają osoby, które wykonają płatności kartą o najwyższej wartości. Może to być zarówno jedna, jak i wiele płatności łącznie. Ważne jest, aby przekroczyć minimalną wartość transakcji kwalifikującą do nagrody dziennej wynoszącą 100 zł.

Poziom drugi: co tydzień przez 8 tygodni będzie można zdobyć 10 nagród po 1 000 zł dla transakcji wykonanych w okresach: 10.-16.10., 17.-23.10., 24.-30.10., 31.10.-6.11., 7.-13.11., 14.-20.11., 21.-27.11., 28.11.-4.12.2016 r.). Nagrody trafią do osób, które w danym tygodniowym etapie zrealizują najwięcej transakcji. Minimalna wartość pojedynczej transakcji kwalifikująca do zaliczenia w konkursie to 10 zł.

Poziom trzeci: w finale nagrody o wartości 10 000 zł otrzyma 10 osób, które w okresie trwania konkursu wykonają transakcje na najwyższa sumę (może to być jedna, jak i wiele płatności). Minimalna kwota kwalifikująca do zaliczeniu w konkursie wynosi 1 000 zł.

Podsumowując do zdobycia jest 560 nagród po 100 zł, 80 nagród po 1 000 zł oraz 10 nagród po 10 000 zł. Wypłaty mają nastąpić na wskazany przez zwycięzcę rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy. Jeśli chodzi o podatek od nagród to bank przewidział również dodatkowe nagrody będące jego równowartością. Zostaną one jednak od razu przekazane do właściwego urzędu skarbowego właśnie jako podatek od nagrody.

W konkursie istnieje kilka ograniczeń, które bank nakłada na transakcje wykonywane kartą kredytową. Mianowicie, w ciągu jednego dnia można wykonać maksymalnie 99 transakcji. Kolejne ograniczenie dotyczy transakcji wykonanych tego samego dnia u danego akceptanta – transakcji nie może być więcej niż 5. Dodatkowo:

W Konkursie nie biorą udziału transakcje zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane i niezaksięgowane w systemie Banku, a także przelewy dokonywane z rachunku karty (bez fizycznego użycia karty kredytowej i/lub bez wykorzystania umieszczonych na niej danych). W Konkursie nie są brane pod uwagę transakcje wykonane w sieci Internet, inne niż stanowiące bezpośrednią zapłatę za nabywane towary lub usługi bezpośrednio na rzecz sprzedawcy (np. zasilenie z rachunku karty kredytowej dowolnego innego rachunku umożliwiającego Użytkownikowi tego rachunku swobodne korzystanie ze zgromadzonych na nim środków).

Regulamin zaznacza również, że osoby, które przystąpiły do konkursu, ale nieterminowo spłacały zadłużenia w ramach umowy o kartę kredytową, tracą prawo do otrzymania nagrody. Więcej szczegółów znajdziemy tutaj.

Write a Reply or Comment