Citibank: 300 zł za założenie konta Citi Priority w promocji „Nagroda na powitanie”

03 lut

Citibank: 300 zł za założenie konta Citi Priority w promocji „Nagroda na powitanie”

Citibank właśnie wystartował z drugą edycją promocji „Nagroda na powitanie w Citi Priority”. Teraz lokując 30 000 zł na lokacie 2%, można uzyskać nawet 300 zł premii, co przekłada się na realne oprocentowanie w wysokości 5,7% w skali roku. Biorąc pod uwagę aktualne oprocentowania lokat, jest świetna okazja. Sprawdźmy zatem szczegóły.

Dla kogo promocja?

Według regulaminu z promocji może skorzystać tylko taka osoba, która:

nie posiadała w Banku Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego (dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta) i nie była Pełnomocnikiem do Konta po dniu 30 czerwca 2016 r. do dnia podpisania Regulaminu

Jeśli spełniamy te warunki to możemy już przystąpić do promocji. Ważne jest, aby założenie konta odbyło się z dedykowanej strony promocji. Założenie go w inny sposób najczęściej skutkuje założeniem zwykłego konta, a nie tego promocyjnego, przez co tracimy premię.

Uwaga: oferta jest ograniczona do 1000 uczestników, którzy jako pierwsi podpiszą regulamin.

Jak zdobyć premię?

Jeśli wysłaliśmy już wniosek, musimy teraz poczekać na kontakt ze strony konsultanta, który omówi z nami sposób zakładania konta. Czas na podpisanie umowy o konto Citi Priority mamy do 31 marca 2017 r. Premię w wysokości 300 zł otrzymają te osoby, które w okresie do ostatniego dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto, spełnią jeden z dwóch warunków:

i. zgromadzą i utrzymają na rachunkach w Banku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), albo
ii. wpłacą na Konto środki tytułem wynagrodzenia w łącznej wysokości minimum 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i jednocześnie w tym samym miesiącu będą posiadali w Banku aktywny jeden z produktów kredytowych takich jak: główna karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, linia kredytowa w koncie

Dodatkowo konieczne będzie jeszcze wykonanie przynajmniej dwóch transakcji kartą na łączną kwotę min. 300 zł.

Ważne, aby warunki zostały spełnione w pierwszym lub drugim pełnym miesiącu następującym po miesiącu założenia konta. Jeśli więc podpiszemy umowę o konto Citi Priority w lutym, to warunki dotyczące salda lub wpływu i transakcje musimy spełnić w marcu lub kwietniu.

Wypłaty premii

Bank wypłaci premie w czterech, następujących po sobie turach. Osoby, które utrzymają saldo 30 000 zł i wykonają transakcję kartą, otrzymają 75 zł za każdy miesiąc w którym zostaną spełnione warunki. Będą one wypłacane do końca kolejnego miesiąca, po spełnieniu wymogów. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które wybrały opcję z zapewnieniem wpływów wynagrodzenia, to ich nagroda wyniesie 50 zł.

Lokata 2%

Na samym początku artykułu wspominaliśmy o lokacie z oprocentowaniem 2% w skali roku. 30 000 zł wymagane do utrzymania salda, wcale nie musi leżeć bezczynnie na koncie osobistym. Promocja gwarantuje nam możliwość założenia 3 – miesięcznej lokaty do kwoty 30 000 zł. Korzystając z tej oferty, nie tylko spełnimy warunki promocji w pierwszych 3 miesiącach, ale również zyskamy dodatkowe odsetki.

Lokatę można założyć najpóźniej do końca pierwszego miesiąca po miesiącu otwarcia konta. Jeśli więc konto założyliśmy w lutym, to na otwarcie lokaty mamy czas do końca marca. Więcej szczegółów dostępne jest w regulaminie.

Prześwietlenie oferty konta Citi Priority

Konto Citi Priority może być całkowicie darmowe, ale tylko wtedy, jeśli średnie saldo będzie wynosiło 30 000 zł. Alternatywą może być zapewnianie comiesięcznych wpływów w wysokości 5 000 zł oraz posiadanie aktywnego produktu kredytowego. W innym przypadku opłata wyniesie 30 zł, jednak osoby biorące udział w promocji, powinny spełnić ten warunek bez problemu, o ile oczywiście chcą otrzymać premię.

W przypadku karty debetowej nie musimy spełniać żadnych wymogów. Za darmo możemy również korzystać z wypłat z bankomatów w Polsce i za granicą.

Załóż konto Citi Priority i odbierz premię!

Write a Reply or Comment