Kategoria: Oszczędności

20 maj

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku. Początkowo jego głównym zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo depozytów bankowych. W dalszym ciągu jest to jedno z podstawowych zadań BFG, jednak z biegiem czasu Fundusz stał się instytucją wspierającą polskie banki zagrożone bankructwem. Od 2009 roku, BFG działa również na podstawie prawa europejskiego – dyrektywy dotyczącej systemów gwarancji […]

20 maj

Rodzaje kont bankowych występujące na rynku produktów bankowych

Konto bankowe jest podstawowym produktem bankowym oferowanym przez banki. Można wyróżnić kilka rodzajów rachunków bankowych. Każdy rachunek, w swojej charakterystyce jest podobny do siebie, jednak występują pewne różnice. Różnice te wynikają z dopasowania oferty kont bankowych do potrzeb klientów. Konto osobiste jest oferowane przez niemal wszystkie banki funkcjonujące na rynku. Rachunek osobisty pełni rolę wirtualnego […]

20 maj

Jak oszczędzać gdy ma się długi?

Oszczędzanie pieniędzy dla wielu jest koniecznością, ponieważ nie są w stanie ze swoich bieżących dochodów pokryć wszystkich wydatków, przez co są zmuszeni do oszczędzania na różnych rzeczach. Jednak osoby takie nie oszczędzają pieniędzy w pełni rozumienia tego słowa, ponieważ jedynie ograniczają swoje potrzeby, aby zmieścić się w swoim budżecie. O oszczędzaniu możemy mówić dopiero wtedy […]