200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

19 maj

200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

Wystartowała kolejna edycja promocji „Przenieś konto” w banku Credit Agricole. Tym razem do zdobycia jest 200 zł. Warunki całkiem proste, wystarczy zapewnić wpływy na konto oraz zamknąć swój aktualny rachunek w innym banku.

Kto skorzysta z promocji?

W promocji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które w okresie roku przed otwarciem konta nie posiadały żadnego konta indywidualnego lub wspólnego (w pakiecie innym, niż depozytowy) prowadzonego przez Credit Agricole.

Jeśli warunek jest spełniony, to możemy przejść do składania wniosku, znajdującego się na dedykowanej stronie promocji. Konieczne będzie również złożenie wniosku o wydanie karty oraz wybranie wyciągu w formie elektronicznej. Bank wymaga jeszcze złożenia wniosku o przeniesienie rachunku z innego banku w placówce Credit Agricole oraz wyrażenia zgody na działania marketingowe i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od banku.

Jak otrzymać 200 zł premii?

Warunki otrzymania 200 zł premii są bardzo proste. Wystarczy wypełnić i podpisać zlecenie przekazywania wynagrodzenia oraz przez 3 miesiące zapewniać wpływy na konto w wysokości min. 3000 zł. Co ciekawe, wpływy wcale nie muszą być wynagrodzeniem. Równie dobrze, pieniądze mogą pochodzić z naszego konta w innym banku lub wpłaty w kasie. Dokładnie regulamin określa to w ten sposób:

Wpływ na Konto – suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty […] lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Klient jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika;

Zdeklarowane wpływy (min. 1 500 zł) należy zapewnić przez co najmniej trzy następujące po sobie miesiące, przy czym pierwszy z nich powinien zasilić konto najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta. Jeśli chodzi o samo zlecenie przekazywania wynagrodzenia, to po jego wypełnieniu, możemy zwyczajnie o nim zapomnieć. Większość pracodawców, po otrzymaniu takiego pisma raczej kontaktuje się z pracownikiem w celu potwierdzenia informacji.

Nagroda w wysokości 200 zł trafi na nasze konto do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Ważne tylko, aby do tego czasu wciąż posiadać kartę debetową oraz aby dyspozycja zamknięcia rachunku w poprzednim banku została zrealizowana poprawnie.

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie promocji.

Prześwietlenie oferty kont w Credit Agricole

Biorąc udział w promocji mamy możliwość założenia jednego z tych kont: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

W przypadku osób poniżej 27 roku życia, nie powinno być problemów z wyborem, ponieważ dla nich najlepszą opcją jest 1 Konto. Jest ono całkowicie darmowe. Jedyna opłata jaką można ponieść to opłata za kartę debetową. Można się jej bardzo łatwo pozbyć, wydając kartą 1 zł miesięcznie.

Konto PROSTOoszczędzające w standardowej wersji nie opłaci się nikomu, ponieważ kosztuje aż 4,90 zł miesięcznie. Zdecydowanie lepszym wyborem, będzie Konto PROSTOoszczędzające PLUS, które kosztuje 9,90 zł miesięcznie. Opłaty można się jednak pozbyć zapewniając wpływy w wysokości 1 500 zł (1 000 zł od 30. roku życia). Karta debetowa może nas kosztować 7,90 zł miesięcznie lub 0 zł, jeśli wykonamy transakcje na kwotę min. 500 zł.

Jeśli ktoś zdecyduje się na Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM, to musi się liczyć z tym, że z opłat za konto zwalnia wpływ w wysokości 10 000 zł. W zamian za to kartę debetową mamy całkowicie darmowo. Dodatkowym atutem kont w wersji PLUS oraz PREMIUM są darmowe wypłaty z bankomatów w całym kraju.

Otwierając konto w Credit Agricole mamy również możliwość założenia 60-dniowej lokaty z całkiem wysokim oprocentowaniem, które aktualnie wynosi 3% w skali roku. Na lokacie można deponować od 1 000 zł do 50 000 zł. Czas na otwarcie lokaty mamy przez 6 miesięcy od otwarcia konta.

Przenieś konto do Credit Agricole i odbierz 200 zł premii!

Write a Reply or Comment